Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Arbeidsgehandicapte status niet verlengd.
Arbeidsgehandicapte status niet verlengd.

Géén aanzienlijk verhoogd risico op ernstige gezondheidsklachten.

Jansen is eerder bij VIDEX werkzaam geweest als medewerker spuitafdeling. In 2001 heeft Jansen zich vanuit de WW vanwege de ziekte van Crohn arbeidsongeschikt gemeld. Bij einde wachttijd bestond er geen recht WAO-uitkering omdat de mate van arbeidsongeschiktheid minder dan 15% bedroeg.  Wel werd Jansen als arbeidsgehandicapte aangemerkt. Ingaande 1 juli 2004 is Jansen opnieuw in dienst getreden bij Videx.

VIDEX heeft tijdig, binnen 5 jaar na indiensttreding, UWV verzocht om de zogeheten no-risk polis met vijf jaar te verlengen omdat de (lopende) no-risk polis op 30 juni 2009 zou aflopen. De UWV verzekeringsarts komt tot de conclusie dat er niet kan worden gesproken van een ernstige aandoening met sterk invaliderende gevolgen en het verzoek van VIDEX wordt afgewezen.  

Tijdens de bezwaarprocedure stelt VIDEX dat de ziekte van Crohn chronisch is en niet te genezen. Jansen heeft de afgelopen 5 jaar weinig verzuimd in verband met deze ziekte maar dat is geen garantie voor de toekomst.  Op basis van het rapport van de  bezwaarverzekeringsarts P. Tjen wordt het bezwaar van VIDEX ongegrond verklaard. UWV is van mening is dat er bij Jansen zowel op 1 juli 2004 als op 1 juli 2009 geen sprake was van een aandoening met een aanzienlijk verhoogd risico op ernstige gezondheidsschade.

In broep bij de rechtbank heeft VIDEX zich op het standpunt gesteld dat het verloop van de ziekte van Jansen zeer wisselend is waarbij langere periodes van relatieve rust worden afgewisseld met ernstige en langdurige opflakkeringen met bloedverlies, diarree, ontstekingsverschijnselen, heftige buikpijn en algemene malaise.Om dit te voorkomen gebruikt Jansen vrijwel continu zware medicatie die op zichzelf weer aanleiding geeft tot bijwerkingen. Daarnaast leidt overtreding van een sterk voedings- en activiteitenregiem tot toename van klachten en complicaties. Ondanks de regelmatig optredende opflakkeringen heeft Jansen zich vrijwel zonder relevant ziekteverzuim aan het werk kunnen houden.

Oordeel van de rechtbank 

De rechtbank is met UWV van oordeel dat er in het geval van Jansen - met behulp van medicatie - sprake is van een zodanige beheersbare aandoening dat er ten tijde van belang geen sprake is van een aanzienlijk verhoogd risico op ernstige gezondheidsschade.

Gelet op de voorbeelden die in de Nota van Toelichting van het Arbeidsgehandicapte besluit zijn gegeven van ernstig progressieve ziekten, kan de rechtbank UWV ook volgen in zijn opvatting dat de ziekte van Crohn, hoe ingrijpend die voor Jansen ook is, niet tot die categorie behoort.

De rechtbank acht het echter niet aan twijfel onderhevig dat deze ziekte een sterk wisselend verloop kent. Dat kan eveneens aanleiding zijn voor verlenging van de no-risk polis, mits het te verwachten verloop in het individuele geval zodanig is dat er daardoor sprake is van een aanzienlijk verhoogd risico op ernstige gezondheidsklachten.

De bevindingen van de bezwaarverzekeringsarts en het geringe ziekteverzuim in de afgelopen jaren, wijzen evenwel in het geval van Jansen niet in die richting. Van de kant van VIDEX zijn daar geen concrete aanwijzingen voor een andere conclusie tegenover gesteld.

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

LJN: BL9848, Rechtbank Roermond , AWB 09 / 1763

© L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap