Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Voortgezette loondoorbetaling tijdens ziekte voor werkgever
Voortgezette loondoorbetaling tijdens ziekte voor werkgever

Joke werkt sinds 2002 als verdeler bij bloemenveiling Flora Holland op 21.25 uur per week. Joke is door schouderklachten arbeidsongeschikt geweest van 19 maart 2007 tot 28 augustus 2007. Binnen vier weken na haar herstel en wel op 24 september 2007 raakt Joke opnieuw arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval.  Zij werd tijdens haar werkzaamheden door een collega aangereden met een kar. Joke liep hierbij letsel op aan haar linkervoet (enkel/achillespees).In het kader van haar re-integratie is Joke vanaf november 2008 21,25  uur werkzaam op de administratie. Vanaf december 2008 werkt Joke gedurende 21,25 uur per week waarvan een dag op de administratie en de overige dagen in de kantine. Volgens Flora Holland zou dit gaan om werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis. Joke is vervolgens op 10 september 2009 volledig arbeidsongeschikt geworden in verband met andere medische klachten dan de eerder genoemde klachten.  

De WIA-aanvraag van Joke per 22 april 2009 wordt d.d. 21 september 2009 door UWV afgewezen omdat er geen sprake is van inkomensverlies.Flora Holland heeft het loon van de werknemer tot 1 januari 2010 doorbetaald en stopt dan met loon doorbetalen. Op 15 december 2009 schreef werkgever aan Joke dat zij loon doorbetaalde zonder dat hiervoor een juridische verplichting bestond.   

Vordering                                                                                                                                                   

Joke vordert in een kort geding voorzetting van de doorbetaling van haar loon na 1 januari 2010. Zij meent dat vanaf november 2008 een nieuwe functie is ontstaan waardoor Flora Holland ook na januari 2010 nog steeds verplicht is loon door te betalen. 

De uitspraak van de kantonrechter

Onbetwist is dat Joke arbeidsongeschikt is geworden door een bedrijfsongeval. In dergelijke gevallen geldt voor werkgevers zwaardere verplichtingen tot re-integratie.(HR 13 december 1991, NJ 1992, 441). De loonbetalings-  verplichting van Flora Holland is niet geëindigd in april 2009, twee jaar na de eerste ziekmelding omdat Joke in 2008 en 2009 op 21,25 uur werkzaamheden heeft verricht naar haar volledige arbeidsomvang.De verrichtte werkzaamheden op de administratie en in de kantine zijn naar de visie van kantonrechter te duiden als een nieuwe functie. Vanwege de nieuwe functie heeft Flora Holland bij ziekte ten opzichte van Joke gedurende twee jaar een nieuwe loondoor- betalingsverplichting. De kantonrechter Amsterdam wijst - in kort geding - de loonvordering van Joke toe. Omdat Joke per november 2008 in de als nieuw gekenmerkte functie werkzaam is geweest geldt de nieuwe loondoorbetalingsverplichting tot maximaal september 2011. 

Rechtbank Amsterdam LJN BM0969     © L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap