Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Bezwaarzaak: Verhaal op ziektewet uitkering ongedaan gemaakt
Bezwaarzaak: Verhaal op ziektewet uitkering ongedaan gemaakt

Een klein bedrijf draait door de economische crisis flink verlies.  De bank beperkt de krediet-faciliteiten. Er is financïele hoge nood en slechts één optie om het bedrijf te redden en dat is het personele bestand drastisch terugdringen. De ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij UWV werkbedrijf wordt gehonoreerd maar voor één van de medewerkers kan de ontslagvergunning niet worden gebruikt, zij heeft zich ziek gemeld kort voordat de ontslagaanvraag werd ingediend. Uiteindelijk ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. De door werknemer gevraagde ontslagvergoeding werd niet  toegekend omdat het bedrijf aantoonbaar niet beschikt over financiële middelen.

De zieke werkneemster is, volgens de bedrijfsarts, sinds medio mei 2009 volledig arbeidsongeschikt door overspannenheid. Haar klachten zijn door de dreiging van ontslag en de ontslagprocedures  bij UWV en later bij de kantonrechter, verslechterd. De bedrijfsarts ziet door de volledige arbeidsongeschiktheid geen enkele re-integratiemogelijkheid.   

Werkgever vroeg voor de, per 1 december 2009 ziek uit dienst gaande, werkneemster bij  UWV een vangnet ziektewet uitkering aan.  Werkgever kreeg van UWV  het verzoek om binnen een week een re-integratieverslag  in te sturen. UWV komt vervolgens tot het oordeel dat er voldoende re-integratie-inspanningen waren verricht. Wel stelt UWV dat de verstrekte informatie  incompleet was, als gevolg waarvan UWV zelf verplicht was om de ontbrekende informatie te vergaren.  Om welke informatie het ging werd niet duidelijk uit de verhaalsbeschikking.  Werkgever kreeg te maken met verhaal van ziekengeld door UWV over een periode van een week. Op werkgever werd een bedrag van ruim € 400.00 verhaald.

Werkgever was boos over deze sanctie en vroeg L&M om bezwaar aan te tekenen. Uit het ontvangen bezwaardossier bleek dat UWV op 15 december schriftelijk verzocht om uiterlijk op 23 december niet benoemde ontbrekende documenten aan UWV toe te sturen. Tijdens een telefonisch contact op 21 december liet de contactpersoon van UWV weten dat de ontbrekende documenten al lang ingevuld hadden moeten zijn en om die reden er sowieso een sanctie zou volgen. Dit gesprek en de opmerkingen over de sanctie werden weergegeven in een interne UWV telefoonnotitie.

Het ingediende bezwaar richtte zich op het feit dat werkgever tot 23 december 2009 de tijd om de gegevens te completeren en in te sturen. Toen werkgever op 21 december contact had met UWV en toen al te horen kreeg dat er sowieso een sanctie zou worden opgelegd heeft werkgever de pogingen gestaakt om de stukken te completeren en de toen aanwezige stukken ingestuurd. Door nog binnen de gegeven hersteltermijn, te stellen dat er sowieso een sanctie zal worden opgelegd heeft UWV volgens werkgever onrechtmatig gehandeld en werd werkgever compleet op het verkeerde been gezet.

De afdeling Bezwaar en Beroep van UWV kon zich in deze visie vinden en bevestigde dat door het handelen van de UWV medewerker ten onrechte werd besloten dat de informatie te laat werd ingeleverd. Het verhaal van ziekengeld over een periode van een week komt daarmee te vervallen. UWV betaalt werkgever het verhaalde bedrag terug en vergoedt tevens de kosten die werkgever heeft gemaakt voor het indienen van het bezwaarschrift.

Soms is het simpel om in bezwaar gelijk te krijgen. Belangrijk daarbij is dat de bezwaarmaker zicht krijgt op het complete bezwaardossier zodat procedurele fouten, slordigheden en of onrechtmatige uitspraken duidelijk in beeld komen. In dit geval levert dat niet veel geld op maar vooral een goed gevoel. Het gevoel dat rechtvaardigheid nog bestaat.  Maar, zo blijkt maar weer,  je moet er wel wat voor doen om het te krijgen.

Wilt u zich bekwamen op het gebied van Bezwaar en Beroep kijk dan op onze trainingsagenda.

© L&M sociale zekerheid  juli 2010   

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap