Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Geen arbeidsongeschiktheid meer maar toch gedifferentieerde WGA premie betalen?
Geen arbeidsongeschiktheid meer maar toch gedifferentieerde WGA premie betalen?

Nee, zult u zeggen dat kan niet  waar zijn!  Maar gek genoeg, het is wel waar. 

Na twee jaar ziekte ontvangt Jansen een loongerelateerde WGA uitkering omdat hij volledig maar  niet duurzaam arbeidsongeschikt is.  Jansen heeft volgens de UWV beschikking recht op een loongerelateerde uitkering van april 2008 tot maart 2011. 

In mei 2009 wordt Jansen herbeoordeeld. De UWV-verzekeringsarts stelt een functionele mogelijkhedenlijst op en de arbeidsdeskundige stelt vervolgens vast dat Jansen weer geschikt is voor zijn oude functie. De arbeidsdeskundige duidt nog andere voor Jansen geschikte functies  zoals meteropnemer, samensteller metaalwaren, wikkelaar, etc.  Gelet op de geschiktheid voor zijn oude functie komt de mate van arbeidsongeschiktheid van Jansen uit op 0%.  

Hersteld dus. Goed nieuws voor Jansen. De werkgever had het contract via UWV werkbedrijf na twee jaar ziekte ontbonden waardoor terugkeer niet meer mogelijk is. Hoe gaat het nu verder met de opgeknapte maar werkloze Jansen? 

Werkgever was verheugd toen hij de beschikking las waaruit bleek dat Jansen weer hersteld was. Hij dacht daarbij aan flinke besparingen omdat hij verwachtte dat de WGA uitkering zou worden ingetrokken en de Jansen via de WW op zoek moest naar een baan. Dat zou in verband met de gedifferentieerde WGA premie zo’n € 45.000 schelen.  

Werkgever vergat echter dat ook werkloosheid opgevangen wordt via de loongerelateerde WGA uitkering. Daarom blijft deze uitkering ook gewoon doorlopen terwijl er géén sprake meer is van arbeidsongeschiktheid. Met andere woorden de WGA uitkering van Jansen wordt gewoon doorbetaald tot maart 2011.

Na die datum bestaat er geen recht meer op verdere WGA uitkeringen. Het goede humeur van werkgever daalde tot onder nul toen hij doorkreeg dat hij nu ook bij pure werkloosheid de WGA uitkeringskosten tot maart 2011 moet ophoesten. Er is nog wel een pluspunt want door het ontslag van Jansen is werkgever niet meer verantwoordelijk voor re-integratie 1e of 2e spoor. 

Hoe zit dat nu bij WGA eigenrisicodragers?  

Ook deze zullen de kosten tot maart 2011 moeten betalen. Ook deze WGA-schade komt, via de premie van de private verzekeraar, op enig moment weer voor rekening van de werkgever. De eigenrisicodrager WGA blijft wel verantwoordelijk voor de te leveren re-integratie-inspanningen tot maart 2011. 

Voor Jansen is van belang dat hij tijdig beseft dat hij voor maart 2011 een baan moet hebben omdat na afloop van de loongerelateerde WGA uitkering hem geen WW of WGA uitkering meer rest.  

© Ad van Lieshout  L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap