Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Liegen over zeer ernstige ziekte
Liegen over zeer ernstige ziekte

Assistent bedrijfsleider bij Fletcher Hotels Corry meldde zich in januari 2006 ziek. Zij zou aan leukemie leiden!  Fletcher heeft Corry ontzien ten aanzien van het aantal te werken uren en haar taken aangepast zodat Corry kon blijven werken.  Eind 2008 stelde Corry dat zij een borstamputatie moest ondergaan en dat er sprake zou zijn geweest van een abortus.   

Fletcher Hotels vroeg aan Corry of zij toestemming wilde verlenen om haar medische gegevens in te mogen zien. Na een aanvankelijk positief antwoord trok Corry haar toestemming in. Uiteindelijk werd duidelijk werd dat Corry had gelogen. Zij leed niet aan leukemie, er was geen sprake van borstamputatie en evenmin van een abortus. De ziektes waren door Corry gefingeerd.

Ontbindingsverzoek:
Om reden van een verstoorde arbeidsrelatie vroeg werkgever aan de rechter om de arbeidsovereen-komst met Corry te mogen ontbinden zonder ontslagvergoeding.

Verweer Corry: 
Corry stelt in haar verweer dat zij lijdt aan een psychische aandoening waardoor zij gedwongen was te liegen over zaken en daarbij ook ernstige ziektes te fingeren. Zij ontkent dat er sprake is van een vertrouwensbreuk en stelt dat zij na een deugdelijke behandeling en een open gesprek met werkgever haar werkzaamheden weer kan hervatten.

Het oordeel van de rechter:   Doordat Corry meerdere malen heeft  gelogen over haar ziektebeeld, is het vertrouwen van  werkgever ernstig aangetast hetgeen leidt tot een verstoring van de arbeidsrelatie.
Fletcher Hotels heeft onweersproken gesteld dat zij Corry niet vanwege haar huidige ziekte  wil ontslaan maar wegens de vertrouwensbreuk. Het verzoek houdt dus geen verband met het opzegverbod tijdens ziekte. Daar komt bij dat Corry geen draagvlak meer heeft in de organisatie. De kantonrechter concludeert dat een verdere samenwerking tussen partijen niet meer mogelijk is en dat de arbeidsover-eenkomst moet eindigen.

Werkgever valt redelijkerwijs geen verwijt te maken. Hoewel aan Corry gelet op haar (psychische) ziekte evenmin een verwijt gemaakt kan worden komt het ontstaan van de vertrouwensbreuk en de verstoorde arbeidsrelatie wel voor haar rekening. Gelet op een en ander acht de kantonrechter een vergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule met een correctiefactor 0,5 billijk. 

De kantonrechter is daarom van plan de arbeidsovereenkomst te ontbinden per 1 april 2010 en daarbij aan Corry een vergoeding van € 2775,12 bruto toe te kennen. Doordat werkgever had ver-zocht om ontbinding zonder ontslagvergoeding krijgt zij de gelegenheid het ontbindingsverzoek in te trekken.

Rechtbank Arnhem, sector kanton, 19 maart 2010, LJN BM0584    © L&M sociale zekerheid

 
 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap