Home arrow Wet en regelgeving arrow WAO arrow Verkorte wachttijd WAO of wel de wet Amber
Verkorte wachttijd WAO of wel de wet Amber

De wet AMBER staat letterlijk voor een kortere wachttijd voor de WAO dan de gebruikelijke twee jaar. De uitvoering levert nog steeds problemen op vandaar dat wij in deze nieuwsbrief  de wetsartikelen artikel 39a en 43a WAO waarin een en ander geregeld is nogmaals bij de kop pakken.  

Minder dan 45% arbeidsongeschikt

In deze artikelen is o.a. vastgelegd dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten, die minder dan 45% arbeidsongeschikt zijn, binnen vijf jaar na de intrekking of toekenning/herziening van de WAO aanspraak kunnen maken op een hogere WAO uitkering met een kortere wachttijd. De toename van de arbeidsongeschiktheid moet wel voortkomen uit dezelfde oorzaak waarvoor in het verleden WAO werd toegekend. Hier ligt wel een potentieel probleem omdat dezelfde ziekte-oorzaak in de praktijk niet altijd eenvoudig te toetsen blijkt te zijn. In de wet is geregeld dat het UWV verplicht is om het begrip ‘door dezelfde oorzaak’ ruim te interpreteren. Werknemers krijgen het voordeel van de twijfel als UWV haar standpunt niet aannemelijk kan maken.  

Meer dan 45% arbeidsongeschikt

Voor werknemers die 45% arbeidsongeschikt zijn of meer, geldt een extra bescherming van de WAO rechten (artikel 38 WAO). Voor deze groep geldt dat de toename van de arbeidsonge-schiktheid niet hoeft voort te vloeien uit dezelfde oorzaak waaruit het WAO recht is ontstaan. De uitkering wordt bij toegenomen arbeidsongeschiktheid herzien, na een wachttijd van vier weken. 

AMBER schematisch                       status van de arbeidsongeschiktheid Tijd herziening
minder dan 45%    bij toename arbeidsongeschiktheid door dezelfde oorzaak binnen 5 jaar na toekenning/herziening 4 weken

Opnieuw toename arbeidsongeschiktheid binnen 4 weken nadat:

  • de uitkering is ingetrokken of
  • bij bereiken einde wachttijd WAO minder dan 15% arbeidsongeschikt (geen recht op WAO uitkering) is toegekend
4 weken
45% of meer   bij toename arbeidsongeschiktheid wordt causaal verband zonder meer verondersteld 4 weken
Voor het aanvraagformulier klik hier  (Weer) WAO als mijn gezondheid verslechtert
 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap