Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Tandartsbezoek binnen werktijd aanleiding tot ontslag!
Tandartsbezoek binnen werktijd aanleiding tot ontslag!

Bezoek aan de tandarts of huisarts binnen werktijd is vaak reden voor discussie of  wrevel. Soms leidt dit zelfs tot ontslag en in deze casus de gang naar het gerechtshof te den Bosch voor het beantwoorden van de vraag of er nu sprake is van ontslag krijgen of ontslag nemen.  

Montagemedewerker Jan is bij XX Bicycles BV in tijdelijke dienst. Zijn contract liep tot 13 mei 2008. Op 28 november 2007 ontstaat er een fikse discussie over tandartsbezoek. Dit leidde er toe dat Jan, aldus werkgever, de sleutels heeft ingeleverd en de werkplaats heeft verlaten onder de mededeling: “Ik ga weg”. Jan is niet op zijn verklaring teruggekomen en is ook nadien niet meer op het werk verschenen. 

Jan heeft, zo stelt werkgever, zelf ontslag genomen en werkgever bevestigt dit op 28 november 2010 schriftelijk aan Jan. Pas in de brief van de advocaat van Jan d.d. 16 januari 2008 waarin deze de nietigheid van het ontslag inroept biedt Jan weer aan te willen werken. Hij heeft hierover geen rechtstreeks contact met XX Bicyles BV opgenomen.  

Jan stelt dat werkgever hem op 28 november 2007 heeft ontslagen en vordert ruim € 11.000 aan achterstallig loon, uitbetaling vakantiegeld, vakantiedagen etc. De basis voor de vordering is dat tussentijds ontslag tijdens een tijdelijk dienstverband onmogelijk is.  

De kantonrechter wijst een vergoeding van € 8000 aan Jan toe. Hiertegen tekent XX Bicyles BV hoger beroep aan bij het hof in den Bosch.

Het hof is van oordeel dat de gang van zaken niet de conclusie rechtvaardigt dat Jan op 28 november 2007 duidelijk en ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat hij de arbeidsovereenkomst (tussentijds) wilde beëindigen.

Ook uit de omstandigheid dat Jan in de weken na 28 november 2007 niets meer van zich liet horen, kan achteraf niet worden afgeleid dat Jan op 28 november 2007 duidelijk bedoeld heeft zelf de arbeidsovereenkomst te doen eindigen. De directeur van XX Bicyles BV had immers op 28 november 2007, tegen Jan gezegd toen deze op het punt stond weg te gaan: “als je nu gaat, hoef je niet meer terug te komen”.

Daaruit mocht Jan begrijpen dat, als hij de werkplaats verliet, werkgever hem niet meer terug wilde en de arbeidsovereenkomst met Jan dus niet meer wenste voort te zetten. De conclusie is dat niet Jan maar de werkgever de arbeidsovereenkomst op 28 november 2007 per direct heeft opgezegd.

Deze opzegging was onrechtmatig, zoals Jan terecht heeft gesteld, zodat Jan terecht aanspraak maakt op de gefixeerde schadevergoeding.

LJN: BO1090, Gerechtshof 's-Hertogenbosch     oktober 2010 © L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap