Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Terecht ontslag omdat het vereiste diploma niet werd gehaald?
Terecht ontslag omdat het vereiste diploma niet werd gehaald?

Een werknemer aannemen met een opleidingsverplichting levert helaas niet altijd een gediplomeerd werknemer op. Maar wat betekent dat dan vervolgens?  De praktijk als het onverhoopt niet lukt wordt in de volgende casus in beeld gebracht.

Henk treedt op 1 december 2006 voor onbepaalde tijd bij Tata Steel in dienst als medewerker Service Center. Er is een ontbindende voorwaarde opgenomen dat, indien Henk het voor de functie verplichte diploma voor de opleiding VAPRO A uiterlijk op 1 december 2008 niet heeft behaald, het dienstverband dan van rechtswege eindigt.

Toen in 2008 bleek dat Henk de opleiding niet per 1 december 2008 zou kunnen afronden wegens een achterstand in de theorie, werd de overeengekomen einddatum verlengd tot 1 december 2009. In 2009 verzuimde Henk meer dan 50% van de lessen waarvan het merendeel zonder zich te hebben afgemeld. Tata heeft Henk per 1 november 2009 overgeplaatst.

Op 27 november 2009 schrijft Tata Steel ondermeer  “Vaststaat dat u er niet voor 1 december 2009 in zult slagen om in het bezit te komen van het diploma. Mede gelet op het feit dat u per 1 november over bent geplaatst naar Logistiek & Transport zijn wij bereid de datum waarop u in het bezit moet zijn van het diploma nog eenmaal te verlengen tot 1 juni 2010.

Dit is de laatste verlenging die wij toe zullen staan. Als u op 1 juni niet in het bezit bent van het diploma zal de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen.” Henk ondertekende deze brief voor akkoord.  

In april 2010 laat het opleidingsinstituut weten dat Henk de opleiding niet voor 1 juni 2010 zal voltooien. Op 5 mei 2010 heeft Henk dit aan zijn teamleider bevestigd.  Deze deelt Henk vervolgens mede dat zijn arbeidsovereenkomst in verband daarmee per 1 juni 2010 wordt beëindigd.

Henk heeft zich op 18 mei 2010 ziek gemeld.  Op 19 juli 2010 heeft de Henk de geldigheid van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betwist en Tata, zonder succes, gesommeerd tot doorbetaling van zijn loon. Henk vordert - in kort geding - de veroordeling van Tata tot betaling van het loon vanaf 1 juni 2010 tot het rechtsgeldig einde van de arbeidsovereenkomst. Henk legt aan zijn vordering ten grondslag dat de VAPRO A opleiding niet noodzakelijk is voor het verrichten van de bedongen arbeid.

De werkzaamheden, het markeren van stalen rollen, zijn nooit gewijzigd.  Henk wist ook zonder het diploma het werk naar tevredenheid van Tata Steel te verrichten. Het is niet het opleidingsinstituut dat Henk de verdere toegang tot de opleiding ontzegt, maar Tata Steel die het intreden van de ontbindende voorwaarde subjectief heeft bepaald.  Henk zou nog zo’n vier maanden nodig hebben om de opleiding te kunnen voltooien.

De kernvraag die tijdens het kort geding moet worden beoordeeld, is de vraag of de bij de arbeidsovereenkomst afgesproken ontbindende voorwaarde geldig is. Voorop staat dat in het algemeen een ontbindende voorwaarde met de strekking dat de werknemer binnen zekere termijn over bepaalde diploma’s moet beschikken niet als ontoelaatbaar kan worden beschouwd. Voldoende is daarbij, dat deze diploma’s nuttig zijn voor de uitoefening van de overeengekomen functie. Aan die eis is hier voldaan.

Tata Steel heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het bezit van de Vapro A diploma van belang is voor een goede en volledige vervulling van de functie van Medewerker Service Center. Op grond van het voorgaande is niet aannemelijk dat in een bodemprocedure de ontbindende voorwaarde als ongeldig zal worden beoordeeld.

De omstandigheid dat Henk in mei 2010 ziek is geworden speelt daarbij geen rol. De kantonrechter weigert de gevraagde voorlopige voorziening.

LJN: BO0958,Sector kanton Rechtbank Haarlem uitspraak 13 oktober 2010    

© L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap