Home arrow Wet en regelgeving arrow Eigen risico dragen WGA arrow WGA eigenrisicodragen, de werknemer met WGA uitkering is hersteld
WGA eigenrisicodragen, de werknemer met WGA uitkering is hersteld

Vraag en antwoord rond eigenrisicodragen WGA 

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een ziek werknemer beëindigen. Omdat onze organisatie eigenrisicodrager voor de WGA is, moeten wij als werkgever/eigenrisicodrager naast de uitkeringsverplichting ook onze re-integratiever- plichting uitvoeren tot maximaal 10 jaar. 

Stel de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, de werknemer ontvangt WGA uitkering terwijl na verloop van tijd zijn gezondheidssituatie zo verbetert dat er sprake is van volledig herstel.  

  • Hoe zit het dan met onze re-integratieverplichting als werkgever/eigenrisicodrager?
  • Zij wij dan verplicht om de ex medewerker weer een dienstverband aan te bieden?
  • Kan deze werknemer weer een dienstverband claimen bij onze organisatie?  

De antwoorden: 

De verantwoordelijkheden van werkgever/eigenrisicodrager gelden gedurende de periode dat uw ex werknemer recht heeft op een WGA uitkering. Als er sprake is van volledig herstel dan betekent dit echter niet dat de WGA uitkering ook wordt ingetrokken.    

Een voorbeeld: 

Een werknemer heeft recht op 32 maanden WGA loongerelateerde uitkering (LGU). Hij is na 12 maanden gelukkig weer volledig hersteld. Maar hij is en blijft voorlopig nog wel zonder werk.  Dan loopt in dit geval de WGA LGU uitkering nog (32-12) nog 20 maanden door en deze wordt pas beëindigd op het moment dat de LGU afloopt of op het moment dat de werknemer weer volledig aan het werk is. De einddatum van de LGU uitkering vermeldt UWV in de WGA beschikking. 

Deze voor veel werkgevers verrassende conclusie heeft te maken met het feit dat in de WGA LGU fase ook de WW component is opgenomen. In deze situatie zou je, met enige fantasie, kunnen stellen dat de werkgever/eigenrisicodrager ook de WW zelf uitvoert.

De werkgever/eigenrisicodrager blijft in dit geval dus verantwoordelijk voor de WGA uitkering en ook voor de re-integratie van de op dat moment werkloze werknemer gedurende de nog resterende 20 maanden. 

Loonaanvulling (LAU) of vervolguitkering (VVU)

Bij een WGA LAU of VVU uitkering betekent volledig herstel dat er sprake is van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid en dan geldt een uitlooptermijn van twee maanden voordat de uitkering wordt beëindigd.  

Het dienstverband bestaat niet meer

Indien het dienstverband na twee jaar ziekte verbroken werd, bestaat er geen verplichting om opnieuw werk bij de eigen organisatie aan te bieden. Maar het kan heel aantrekkelijk zijn om dat wel te doen als de werkgever/eigenrisicodrager de werkloze werknemer toch moet betalen en passend werk voor hem/haar beschikbaar heeft.

Het claimen van een dienstverband door een ex werknemer als dat eerder formeel verbroken werd kan altijd maar lijkt weinig kans van slagen te hebben. Bij een ‘slapend dienstverband’ is de kans op succes voor de werknemer in deze situatie veel groter.

©   L&M sociale zekerheid   december 2010

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap