Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Verzwegen klachten bestonden voor indiensttreding!
Verzwegen klachten bestonden voor indiensttreding!

Een van onze werknemers is recent uitgevallen met klachten die, zo blijkt nu, al aanwezig waren voor indiensttreding bij onze bedrijf.  De fysieke beperkingen als gevolg van die klachten zijn volgens onze bedrijfsarts dermate dat de werknemer had moeten weten dat dit tot ziekteverzuim zou leiden. Moeten wij het loon doorbetalen of kunnen we de betaling stoppen?   

Antwoord:   Als je kijkt naar jurisprudentie is in gevallen als deze sprake van een erkende ‘spreekplicht’ van de sollicitant. Wanneer sprake is van medische beperkingen die de sollicitant ongeschikt maken voor de functie waarnaar hij solliciteert, behoort hij deze spontaan aan de werkgever te melden.

Dit is onder andere terug te vinden in arrest van 20 maart 1981, NJ 1981, 507 Mijnals/NDSM, waarin de Hoge Raad overweegt:  ‘… het verzwijgen tijdens een sollicitatiegesprek van een kwaal waarover de werkgever geen daarop gerichte vraag heeft gesteld, [kan] alleen als een zodanige dringende reden worden beschouwd, indien de arbeider wist of had moeten begrijpen dat deze kwaal hem ongeschikt maakt voor de betrekking waarnaar hij solliciteerde.’  

Hier geldt dat bij zwijgen, waar spreken plicht is, een ontslag op staande voet gerechtvaardigd kan zijn.

Deze lijn is doorgetrokken naar de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. De werknemer met medische beperkingen waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze hem ongeschikt maken voor de vervulling van de functie, en de werkgever daarvan voor indiensttreding niet op de hoogte brengt, geldt dat deze geen aanspraak kan maken op loondoorbetaling wanneer hij vervolgens ten gevolge van die beperkingen uitvalt wegens ziekte.  

Hieronder wordt nog andere jurisprudentie getoond die werkgevers bescherming kan bieden in voorkomende gevallen.

Wij sluiten af met een optie om de positie van werkgevers te versterken. Dit kan door voor elke functie een functieprofiel op te laten maken. Het functieprofiel kan tijdens de sollicitatieprocedure besproken worden met de sollicitant. De sollicitant krijgt zo nog voor indiensttreding goed zicht op de (fysieke) eisen die aan hem worden gesteld vanuit de functie die hij ambieert. 

Hij kan dan alsnog kiezen om de werkgever te informeren over zijn beperkingen. Als een werknemer vooraf op deze wijze wordt geïnformeerd maar desondanks kiest hij ervoor om te zwijgen in plaats van spreken dan is de uitgangpositie van de werkgever bij een discussie over wel of niet loon doorbetalen tijdens de voorspelbare ziekte, naar verwachting een gunstige.  

© L&M sociale zekerheid  december 2010 

Relevante jurisprudentie 

o    Ktr. Zutphen 24 juli 2001, JAR 2001/228 (verzwijging alcoholisme)

o    Ktr. Haarlem 15 augustus 2007, JAR 2007/256 (verzwijging eerdere overspannenheid)  

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap