Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Gedeeltelijke re-integratie! Recht op WW uitkering?
Gedeeltelijke re-integratie! Recht op WW uitkering?

Een werkneemster van onze organisatie is arbeidsongeschikt voor haar eigen functie (30 uur) en tijdens de wachttijd in een andere functie herplaatst voor 21 uur. Dit is volgens de bedrijfsarts  het maximaal haalbare.  Haar nieuwe functie heeft hetzelfde loon als de functie waarvoor de werkneemster arbeidsongeschikt is. Wat betekent deze situatie voor werkneemster na twee jaar ziekte qua loon. Bestaat er mogelijk recht op een WW uitkering? 

Puur uitgaande van de vermelde uren kun je verwachten dat werkneemster:

    30 – 21 = 9 / 30 x 100%  = 30%  arbeidsongeschikt zal worden verklaard.

Dat is minder dan 35% arbeidsongeschikt en levert dus geen WIA uitkering op.

UWV stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast op basis van het inkomen en op basis van uren. Indien de werkneemster naast haar oude loon bijv. onregelmatigheidstoeslag of dergelijke ontving en in de nieuwe functie niet dan kan de mate van arbeidsongeschiktheid wel verschillen.

Werkneemster is herplaatst voor 21 uur van de 28 uur en krijgt normaal gesproken na twee jaar ziekte loon uitbetaald op basis van 70% van het dan geldende loon. Dat loon is gelijk gebleven maar wordt nog slechts voor 21 uur uitbetaald.   Stel deze werkneemster had aan salaris voor 28 uur  € 2200.00 bruto per maand dan wordt het salaris  na twee jaar € 1650.  Een flinke stap terug.                                                          

Recht op WW uitkering?

Bestaat er mogelijk recht op WW uitkering?  Wij verwachten in deze casus geen recht op WW omdat uit de casus blijkt dat 21 uur het maximaal haalbare zou zijn!  

De werkneemster moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt voor recht op WW uitkering.  Als zij nog ‘slechts’ 21 uur kan werken dan is de beschikbaarheid voor 9 uur twijfelachtig.

Indien werkneemster nog lichte werkzaamheden zou kunnen verrichten binnen de 9 uur dan kan er recht bestaan op WW-uitkering als de werkneemster tenminste actief is en blijft om de 9 uur weer met werken in te vullen.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap