Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Eisen voor aanvraag verkorte wachttijd
Eisen voor aanvraag verkorte wachttijd

Op 17-11-2010 deed de rechtbank den Haag een uitspraak over de verkorte wachttijd WIA naar aanleiding van een zaak waarbij het UWV aan een aanvraag eisen stelde die wettelijk gezien niet mogelijk waren. 

Het ging hier om een werkneemster van Interlanden die op 30 mei 2008 uitviel vanwege longklachten voor haar werk als inpakster. Zij deed een aanvraag voor een uitkering op grond van de Wet WIA met verkorte wachttijd gedaan omdat zij meende dat er sprake was van duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid.

Bij zo’n aanvraag dient een verklaring van de bedrijfsarts te worden bijgevoegd. In dit geval werd eveneens een verklaring van behandelend longarts dr. B bijgevoegd. De verzekeringsarts onderzocht de werkneemster. In zijn rapport komt de verzekeringsarts tot de conclusie dat nu de bedrijfsarts informatie van longarts B. heeft overgelegd, waar betrokkene niet meer onder behandeling was en een recente medische verklaring van de huidige behandelend longarts dr. A. ontbrak waardoor onduidelijkheid bestaat welke aandoening zij heeft en of er kans op herstel is zou de aanvraag niet voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 66 van de Wet WIA.

De rechtbank stelt echter vast dat de verklaring van de bedrijfsarts voldoet aan de vereisten zoals genoemd in artikel 66, derde lid, van de Wet WIA. De verklaring van de bedrijfsarts behelst immers de vastgestelde diagnose, een toelichting op het (progressieve) ziektebeeld en de mogelijkheden tot herstel. Daarbij heeft de bedrijfsarts zich in zijn verklaring mede gebaseerd op de verklaring van de voordien behandelend longarts B van het Haga Ziekenhuis.

In zijn verklaring wordt de gestelde diagnose weergegeven en daarbij aangegeven dat werk- neemster een hoge dosis prednison krijgt met slechts geringe kans op herstel. Verder acht de longarts de prognose moeizaam en is hij van mening dat ze haar werk niet kan hervatten.

De stelling van UWV dat de aanvraag niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 66 van de Wet WIA is een geheel eigen interpretatie die volgens de rechtbank geen wettelijke grondslag kent. De wet kent slechts de eis dat een aanvraag vergezeld dient te gaan van een verklaring van de bedrijfsarts. Slechts op die grond kan een aanvraag niet in behandeling worden genomen. 

Nu deze verklaring aanwezig was en mede gebaseerd was op een verklaring van de behan-delend arts en UWV desondanks heeft afgezien van een inhoudelijke beoordeling, ziet de rechtbank aanleiding het bestreden UWV besluit te vernietigen.

LJN: BO4616, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 10/1015  © L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap