Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Hoogte loon en overuren tijdens periode UWV loonsanctie
Hoogte loon en overuren tijdens periode UWV loonsanctie

Moet een werkgever die na een UWV loonsanctie het loon van een zieke medewerker een extra jaar moet doorbetalen ook overuren blijven betalen? Dat de werknemer vindt van wel, kan ik begrijpen. Maar ook de twijfels van werkgever kan ik mij voorstellen. De rechtbank Rotterdam deed onlangs uitspraak in kort geding    

Voorgeschiedenis

Piet, werkzaam in een kassenbouwbedrijf, is ziek vanaf 11 februari 2008 door COPD. De CAO Metaal verplicht werkgevers loon gedurende 104 weken door te betalen. Zes maanden volledig en 18 maanden 90%. UWV legt de werkgever een loonsanctie op omdat er niet is voldaan aan de re-integratieverplichtingen. Werkgever moet daarom tot 7 februari 2011 loon doorbetalen. Werkgever betaalt in het derde jaar  geen overuren meer en slechts 70% loon. Piet stapt naar de rechter en claimt - in kort geding -  ook in het derde jaar 90% en tevens doorbetaling van de 70 overuren, zo’n € 1500. – bruto per maand die hij voor zijn ziekte heeft moeten maken. Dit bedrag werd ook uitbetaald gedurende het tweede jaar van ziekte. 

Werkgevers visie

De werkgever meent dat maar 70% moet worden betaald en zette een streep door de overuren omdat de markt is ingestort en de werkende collega’s ook geen overuren meer draaien. Als er al overuren moeten worden gedraaid dan geldt er in de huidige situatie een gedeeltelijke tijd-voor-tijd regeling. Piet zou als zieke werknemer worden bevoordeeld boven de werkende collega’s en dat is onredelijk aldus werkgever. 

Loon

Omdat de loonsanctie het tijdvak van de wettelijke loondoorbetalingsverplichting (art. 7:629 BW) verlengt, die 70% van het loon bedraagt,  spreekt de kantonrechter uit dat dit ook de verplichting van de werkgever aangeeft.  Er bestaat geen afspraak via de (collectieve) arbeidsovereenkomst dat deze verplichting meer bedraagt dan 70%.  Ook is niet vastgelegd dat de loondoorbetaling in het derde jaar gelijk zou moeten zijn  aan het tweede jaar.  De vordering van Piet wordt afgewezen. 

Overuren

Als Piet financieel wordt benadeeld door de loonsanctie kan het in strijd zijn met goed werkgeverschap om Piet maar 70% van het loon te betalen. De kantonrechter vindt dat dit aan de orde is met de overuren. Tijdens de loondoorbetalingstermijn maar ook tijdens de verlenging er van heeft Piet recht op vergoeding van overuren die zouden worden gemaakt als hij niet ziek zou zijn. Bij de dagloonberekening van de WIA-uitkering wordt echter uitgegaan van het SV loon dat genoten werd door het draaien van de overuren een jaar voor het ziek worden.  

Een collega die nu ziek zou worden terwijl de overuren na de ziekte teruglopen zijn, zou tijdens de sanctieperiode recht hebben op minder loon dan de werknemer die een volledige WIA-uitkering ontvangt. Deze situatie acht de kantonrechter onjuist. Daarom moet de werkgever Piet alsnog 70% van de overwerkvergoeding uitbetalen.                                       

LJN: BO5288  Kantonrechter Rotterdam  datum publicatie  1 december 2010

© L&M sociale zekerheid

 
 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap