Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Arbeidsdeskundig onderzoek
Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van een verzuimende werknemer. Bij verzuim is vaak sprake is van disbalans tussen de belastbaarheid en de werkbelasting van een werknemer. Om te kunnen bepalen of de werknemer gezien zijn beperkingen, zijn eigen werk nog kan verrichten, is een deskundige en onafhankelijke beoordeling nodig, het terrein van de gecertificeerde arbeidsdeskundige. Hetzelfde geldt voor de vraag of en in hoeverre de werknemer binnen de eigen organisatie nog ander passend werk kan verrichten. Tenslotte beoordeelt de arbeidsdeskundige of werknemer bij een andere werkgever nog passende werkzaamheden verrichten? 

Kortom, de expertise van een arbeidskundige is vereist om een re-integratietraject op te starten, het zogenoemde eerste spoor zorgvuldig af te sluiten en op een effectieve wijze re-integratie tweede spoor op te starten.   

Opbrengst                                                                                                                                                                                                                                                                         Door inzet van onze arbeidsdeskundige kan de verzuimduur aanmerkelijk worden bekort en ook de instroom in de WIA worden beperkt. De opdrachtgever krijgt tevens inzicht in mogelijke kostenbijdrage vanuit de sociale zekerheid en de fiscaliteit zoals premiekortingen, subsidies en dergelijke.  

Doorlooptijd                                                                                                                                                                                                                                                                       Onze arbeidsdeskundige onderzoeken hebben gemiddeld een doorlooptijd van drie tot vier weken. Op casusniveau kan hiervan worden afgeweken. Bij overschrijding van de gebruikelijke termijn wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd. 

Kosten                         

Onze prijsstelling is concurrerend maar steeds op aanvraag.  Wilt u meer weten 023-5474457

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap