Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Verandering in de ziektewet per 1.1.2011
Verandering in de ziektewet per 1.1.2011

Veranderingen in de ziektewet

Op 21 december heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Harmonisatie en vereenvoudiging SV aangenomen. Deze wet regelt een aantal vereenvoudigingen van de SV uitvoering o.a. in de ziektewet. 

Vangnet ziekmelding binnen zes weken in plaats van binnen vier dagen!

Het ziekmeldingstraject voor vangnetuitkeringen ZW wordt aangepast. Hierbij gaat het om meldingen van zwangerschapsklachten, orgaandonatie en werknemers die vallen onder de no-riskpolis.  Hiervoor gold tot 1.1.2011 dat werkgevers uiterlijk op de vierde dag de ziekmelding moesten door- geven aan UWV. Bij te late aangifte werd over de vertragingsperiode geen ziekengeld uitbetaald.  Vanaf 2011geldt een soepelere methode want de werkgever mag alle werknemers met recht op ZW uitkering  binnen 6 weken ziek melden. Dit opent de mogelijkheid om tot een collectieve aangifte van ziekte te komen die dan wel vervolgens elke 6 weken dient te gebeuren om geen werknemers buiten de boot te laten vallen. Let wel op, de herstelmelding van een reeds ziek gemelde werknemer moet wel binnen twee dagen gebeuren Indien desondanks toch sprake is van te late ziektemelding dan kan werkgever een boete van maximaal euro 455, - worden opgelegd..  

Geen wachtdagen meer ongeacht of werkgever wachtdagen hanteert!

Een andere maatregel ter vereenvoudiging is dat UWV altijd vanaf de eerste dag ziekengeld gaatuitbetalen ongeacht of de werkgever wachtdagen hanteert.  Een werkgever met een wachtdagensysteem betaalt zijn zieke werknemer pas na de wachtdagen ziekengeld uit. De wachtdagenregeling is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek maar vaak ook in de geldende cao. Als een werknemer vallend onder de no-riskpolis ziek gemeld werd, moest UWV onderzoeken of werkgever wachtdagen hanteerde en zo ja dan keerde UWV over de wachtdagen dus niet uit.  Vanaf 2011 onderzoekt UWV niet meer of werkgever wachtdagen hanteert maar keert altijd vanaf de eerste ziektedag ziekengeld uit.  Dat is een vereenvoudiging maar verplicht de werkgever wel om de door hem ingehouden wachtdagen weer te betalen aan de betreffende werknemer. Doet hij dat niet dan wordt werkgever financieel beter van de ziekmelding hetgeen niet de bedoeling kan zijn van de wetgever.   

Bron: Min SZW

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap