Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Externe re-integratie en een tijdelijk klus
Externe re-integratie en een tijdelijk klus

Bij ons bedrijf is Karel zo’n 10 maanden geleden uitgevallen. Karel zal, zo staat vast, niet kunnen terugkeren naar zijn eigen werk maar is wel geschikt is voor ander passend werk. Passend werk is bij ons bedrijf voor Karel niet beschikbaar en binnen de passende functies verwachten wij op kortere dan wel langere termijn ook geen vacatures. Nu doet zich een tijdelijke arbeidsmogelijkheid voor  doordat een collega een jaar onbetaald verlof heeft aangevraagd.

Stel dat wij Karel in deze functie laten re-integreren wat betekent dat op termijn?

Antwoord:

Het lijkt verleidelijk om Karel op deze tijdelijke klus in te zetten. Werkgever is geholpen en Karel doet ervaring op in werk dat bij hem past. Alleen over een jaar staat Karel weer met lege handen als de vaste werknemer weer terugkeert. Als er dan bij de toetsing van het re-integratieverslag door UWV duidelijk wordt dat Karel weliswaar gewerkt heeft maar nu weer met lege handen staat dan is de kans op een loonsanctie levensgroot. Hij werkt niet tegen 65% van zijn oude loonwaarde.   

Bij re-integratie moet men altijd aankoersen op arbeid met een duurzaam karakter. Tijdelijk werk is iets anders. Je zou Karel dit werk wel kunnen laten doen terwijl hij parallel een degelijk tweede spoortraject volgt waarbij het tijdelijke werk niet in de weg staat dat Karel aan zijn toekomst kan werken bij een andere werkgever. 

Tijdelijk werk kan gevaarlijk zijn omdat het een werknemer kan afleiden van het werkelijke doel dat is een vaste baan elders. Er mogelijk valse hoop blijft bestaan dat er toch nog wel iets zal komen bij de oude werkgever. Maar ook bij UWV kan het idee ontstaan dat zo’n tijdelijke oplossing best tot een definitieve oplossing kan worden omgebogen. Goede afspraken maken dus. 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap