Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Starter op de arbeidsmarkt en de WIA!
Starter op de arbeidsmarkt en de WIA!

Harry Jansen rondde op 23 juni 2005 zijn HBO opleiding Personeel en Arbeid succesvol af. In het kader van zijn opleiding liep Harry van 1 februari 2005 tot 1 juni 2006 stage bij Waterschap Rivierenland waarvoor hij een stagevergoeding ontving. Op 28 november 2005 trad Harry als medewerker P&O in dienst bij Janssen BV voor 36 uur per week.Van 1 juni 2006 tot 28 november 2005 zat Harry zoekend naar een baan zonder inkomsten.

Op 3 maart 2006 werd Harry als gevolg van een hersenbloeding ziek gemeld. Hij bleef volledig en na later bleek ook duurzaam arbeidsongeschikt. UWV kende een IVA uitkering toe ingaande 29 februari 2008.  Het WIA maandloon van Harry werd gebaseerd op het gemiddeld maandinkomen over de referteperiode 1 maart 2005 tot 29 februari 2006. De totale inkomsten over deze periode, inclusief de stagevergoeding (1/3 van het minimumloon) werden door UWV gedeeld door 261 hetgeen neer kwam op € 26,55. Dit bedrag werd opgehoogd naar het minimumloon en geïndexeerd naar € 38,42.

UWV zag de stagevergoeding dus als loon en dat had de belangrijke consequentie dat Harry volgens UWV in loondienst was gedurende de 1e maand van de referteperiode. Door deze aanname was de startersregeling niet van kracht.  Voor starters op de arbeidsmarkt geldt een aangepaste dagloonberekeningswijze waarbij het jaarloon niet gedeeld wordt door 261 maar door het aantal daadwerkelijke gewerkte dagen.                                                                                

Een werknemer wordt als starter aangemerkt als hij in de eerste maand van de referteperiode, hier de maand februari 2005, geen loon heeft ontvangen. Tijdens het beroep bij de rechtbank voerde Harry aan dat hij tijdens zijn betaalde stage geen werknemer in de zin van de WIA was. Hij ook niet conform de Wet Minimumloon werd betaald en dus niet in loondienst was.

De rechtbank volgde Harry hierin en gaf aan Harry tijdens zijn stageperiode niet als werknemer in de zin van art.8 van de Wet WIA kon worden aangemerkt. Dat betekent dat nu Harry niet in loondienst was in februari 2005 de startersregeling wel van kracht was en UWV werd opgedragen een nieuw dagloonbesluit te nemen.                             

Bron:    LJN: BN2188  rechtbank Arnhem

© Ad van Lieshout  L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap