Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Eigenrisicodragen WGA en het weigeren van uitkering en aanvulling! Maar dan?
Eigenrisicodragen WGA en het weigeren van uitkering en aanvulling! Maar dan?

John werkt sinds 1998 ING Vastgoed Ontwikkeling BV en hij is arbeidsongeschikt en ontvangt sinds juli 2008 een WGA-uitkering. ING betaalt als eigenrisicodrager de WGA uitkering zelf. Daarnaast geldt er een WGA aanvulling conform de ING-CAO.

Werkgever heeft John opgeroepen voor een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Deze acht John deels in staat zijn werk te hervatten, eerst 2 uren in de week oplopend naar 10 uren per week. ING Vastgoed heeft John opgeroepen voor 4 november 2010 om te spreken over zijn werkhervatting. Zijn advocaat heeft laten weten dat John het niet eens is met het standpunt van de bedrijfsarts en een deskundigenoordeel bij UWV gaat aanvragen.

Op 13 december 2010 besluit UWV dat John per 1 november volledig arbeidsongeschikt was. Desondanks laat werkgever op 21 december 2010 schriftelijk weten dat voor de duur van twee maanden WGA uitkering geweigerd wordt wegens het niet voldoen aan verplichting om zich in te zetten voor werkhervatting, een en ander conform de conclusie van de bedrijfsarts. Verder worden de bij CAO geregelde aanvullingen niet meer uitbetaald. In de brief wordt verder gewag gemaakt van onderzoek door een bedrijfsrecherchebureau, naar aanleiding van een anonieme tip waaruit gebleken zou zijn dat John geenszins 100% arbeidsongeschikt zou zijn.

In een eerder kort geding werd ING Vastgoed door de bestuursrechter al  verplicht om de geweigerde  WGA uitkering alsnog te uitbetalen.

Vordering

John vordert - in dit kort geding - dat ING Vastgoed wordt veroordeeld tot uitbetaling van de achterstallige aanvulling op zijn WGA-uitkering over de maanden november 2010 tot en met heden. Er is ten onrechte een loonsanctie toegepast nu volgens UWV sprake is volledig arbeidsongeschikt per 1 november 2010. Verder heeft ING Vastgoed zonder goede gronden langdurig inbreuk laten maken op de privacy van John door hem en zijn gezin te laten observeren. De in het observatierapport vermelde activiteiten van John betekenen niet dat hij wél zijn werk zou kunnen hervatten. John heeft korte autoritjes gemaakt en een fysiotherapeut bezocht die praktijk houdt in een fitnesscenter.

Beoordeling door de rechtbank

John heeft  volgens de rechtbank voldoende spoedeisend belang nu er een substantieel deel van zijn gebruikelijke maandelijkse inkomen niet uitbetaald wordt.  Dat de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht ING Vastgoed recent veroordeelde tot betaling van de John toekomende, doch ten onrechte ingehouden WGA uitkering kan ING Vastgoed niet als reden gebruiken om aan het spoedeisend belang van John in deze zaak te tornen. ING Vastgoed heeft als grond voor de loonsanctie niet méér gesteld dan de weigering van John om begin november 2010 te komen praten over de werkhervatting voor 2 tot uiteindelijk 10 uren per week.

Dit uitgangspunt voor (afspraken tot) werkhervatting is echter achterhaald door het deskundigenoordeel van het UWV dat bepaalde John per 1 november 2010 volledig arbeidsongeschikt was. Er is onvoldoende grond voor inhouding van (uitkering en) aanvulling. De uitgevoerde sanctie maatregel is disproportioneel. De vooronderstelling dat het deskundigenoordeel anders zou zijn uitgevallen indien het UWV kennis had gehad van het rapport van bedrijfsrecher-chebureau lijkt nergens op gebaseerd.  

De uitspraak in kort geding

De kantonrechter veroordeelt ING Vastgoed om alsnog de achterstallige aanvulling op de WGA-uitkeringen uit te betalen, vermeerderd met de rechtens toepasselijke verhogingen, de gebruikelijke wettelijke verhoging  en de wettelijke rente over de gevorderde bedragen.   

LJN: BQ1409, sector kanton Rechtbank 's-Gravenhage © L&M sociale zekerheid  

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap