Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Achterstand in herbeoordelingen en de gevolgen
Achterstand in herbeoordelingen en de gevolgen

Uit de onlangs door onderzoeksbureau ASTRI uitgevoerde WIA evaluatie blijkt, dat op een aantal aspecten van de uitvoering, UWV niet in staat is gebleken de normen te realiseren. Achterstanden zijn er bij de eerste claimbeoordeling. Ook de herbeoordelingen laten een achterstand zien, met name bij de professionele herbeoordelingen waarmee de regels van de WIA worden gehandhaafd. Tegelijkertijd kunnen herbeoordelingen een impuls voor re-integratie met zich meebrengen.  

 

De WIA kent 4 soorten herbeoordelingen:

  1. Voor IVA-geringe kans beoordelingen is voorgeschreven dat deze de eerste 5 jaar na deze beoordeling elk jaar herbeoordeeld worden.
  2. Bij overgang van LGU naar LAU of VVU.
  3. Op verzoek van de cliënt.
  4. Professionele herbeoordeling na een signaal van de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige dat een wijziging van de belastbaarheid te verwachten is.

 

In 2009 zijn in totaal 7.431 herbeoordelingen uitgevoerd. Daarvan gaat het in het merendeel van de gevallen (70%) om professionele herbeoordelingen. UWV had in de periode 2007-2009 onvoldoende capaciteit beschikbaar om alle geplande herbeoordelingen tijdig uit te voeren. Prioriteit is gelegd bij de herbeoordelingen op verzoek van de cliënt waarbij UWV medio 2010 dan ook geen achterstand heeft. De volgende prioriteit ligt bij de eerste twee categorieën wettelijke herbeoordelingen, waarvan UWV aangeeft dat de achterstand hiervoor naar verwachting eind 2010 is ingelopen.

 

Grote achterstand is ontstaan bij de professionele herbeoordelingen. UWV geeft zelf aan twijfels

te hebben over de noodzaak van de wettelijke herbeoordelingen voor de IVA geringe kans zaken omdat deze herbeoordeling zelden tot verlaging of beëindiging van de uitkering.

Van de professionele herbeoordelingen geïndiceerd door verzekeringsarts of arbeidsdeskundige is te verwachten dat deze signalen bevatten dat ofwel re-integratietrajecten uitgevoerd of in uitvoering zijn of dat een toename van de belastbaarheid te verwachten is.

 

Toch blijkt maar bij 15% van de professionele herbeoordelingen de uitkering verlaagd

of beëindigd te worden, waardoor het re-integratiepotentieel dat met meer herbeoordelingen

in beeld kan komen beperkt lijkt. Hierbij is er geen verschil tussen de herbeoordelingen van gedeeltelijk WGA’ers en volledig WGA’ers, in beide gevallen wordt na herbeoordeling 14-15% van de uitkeringen verlaagd of beëindigd. Ruim 60 procent (61%) van de 7.431 herbeoordelingen in 2009 leidde niet tot een wijziging.

 

Kritische noot:

Bekijk de onderstaande cijfers eens vanuit de optiek van de werkgever met (ex) werknemers in de WGA!   

Volgens ASTRI was er bij 13% van de herbeoordelingen sprake van overgang van volledig WGA naar IVA. Hier speelt een groot belang voor werkgevers omdat de WGA lasten véééél hoger zijn dan IVA lasten.

8% van herbeoordeelde  gedeeltelijke WGA’ers ging naar 80/100% WGA of naar de IVA.  

In 10% van de herbeoordelingen werd de WGA uitkering beëindigd. Ook dit levert een groot financieel belang op voor werkgevers.

Het tekort aan herbeoordelingen zorgt voor continuering van WGA situaties waarbij of beëindiging aan de orde zou horen te zijn over een overgang naar de IVA. Niet de werknemers maar de vooral werkgevers zijn hiervan - vooral financieel - de dupe. 

Vinger aan de pols derhalve voor de werkgever en vooral niet lijdzaam afwachten tot het dossier van uw werknemer ooit aan de beurt komt.

auteur: Christine Moné L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap