Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Val van huishoudtrapje, arbeidsinspectie en schadeclaim
Val van huishoudtrapje, arbeidsinspectie en schadeclaim

Karin, interieurverzorgster bij restaurant de Lindeboom valt in mei 2006 van een huishoudtrapje terwijl zij de ramen staat te zemen in de wintertuin. Met als vervelende nasleep een opname in het ziekenhuis. De schade voor Karin liefst zes gebroken ribben en door longperforatie tevens een klaplong en 20 maanden later is Karin nog steeds arbeidsongeschikt. Voor werkgever kan de schade gesteld worden op de kosten voor juridische bijstand en de vergoeding van de door Karin geleden schade.Volgens de Arbeidsinspectie die ongeval onderzocht heeft Karin te ver gereikt om wat vuil uit een hoek weg te halen en voor die handeling was het trapje niet geschikt, te weinig stabiel genoeg. Karin viel met haar bovenlichaam op een tafel.

De Lindeboom kreeg in eerste aanleg wegens overtreding van het Arbobesluit een boete van € 1350. Deze boete werd echter weer ingetrokken omdat de arbeidsinspectie tot de conclusie kwam dat onvoldoende is komen vast te staan dat het gebruik van de huishoudtrap gevaren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer opleverde.

Karin stelde de Lindeboom vervolgens verantwoordelijk voor de door haar geleden schade. Werkgever wees haar vordering af. De kantonrechter vervolgens kent de vordering toe en de werkgever gaat hiertegen in beroep bij het hof.

De werkgever stelt dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden, omdat hij een andere, veilige trap ter beschikking heeft gesteld die geschikt was voor het werk. Het hof stelt vast dat zorgplicht van artikel 7:658 BW inhoudt dat de werkgever bij het werk maatregelen moet nemen en aanwijzingen moet geven die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer bij zijn werk schade lijdt. Dat is geen absolute waarborg voor veiligheid, maar gelet op de ruime strekking van het wetsartikel heeft werkgever daaraan niet snel voldaan en kan hij aansprakelijk zijn. De zorgplicht vereist volgens het hof een hoog veiligheidsniveau van de werkruimte, werktuigen en gereedschappen, en van de organisatie van de betrokken werkzaamheden. Ook dient werkgever toezicht houden op naleving van zijn werkinstructies.

De Lindeboom verklaarde dat voor zemen van de ramen niet het huishoudtrapje, maar een uitschuifbare stok gebruikt moest worden. Maar het gaat werkgever te ver om te waarschuwen, instructies te geven of toezicht te houden. Het hof is het daar niet mee eens. De zorgplicht voor werkgever is vergaand. Daarom had hij maatregelen moeten nemen, zeker nu hij zelf van mening was dat er sprake was van een (potentieel) gevaarlijke situatie.

Volgens werkgever waren die maatregelen ook genomen nu herhaaldelijk is gezegd om bij het schoonmaken van de ramen geen tafel of trap te gebruiken, maar een stok met trekker. Daar is volgens het hof echter nooit op toegezien en daarom dient het beroep van de Lindeboom te worden verworpen.

Uitspraak Gerechtshof’s-Hertogenbosch d.d. 12 april 2011 LJN: BQ1285

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap