Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Meldingsplicht collectief ontslag aangescherpt
Meldingsplicht collectief ontslag aangescherpt

Vanaf  1 maart 2012 geldt er een meldingsplicht voor werkgevers die 20 of meer werknemers willen ontslaan die werkzaam zijn in één werkgebied en waarvan het dienstverband zal eindigen op een of meer binnen een tijdvak van drie maanden gelegen tijdstippen. De aangescherpte melding heeft tot doel om collectieve ontslagen mogelijk te voorkomen of in aantal te verminderen of de mogelijkheid te bezien om de gevolgen ervan te verzachten, door het nemen van sociale begeleidings-maatregelen dan wel om bij te dragen tot de herplaatsing of de omscholing van de ontslagen werknemers. De vroegtijdige melding moet plaatsvinden bij het UWV Werkbedrijf maar daarnaast ook bij de vakbonden van het personeel.

Ook bij individuele afspraken

De plicht tot melding bestaat ook als de werkgever met zijn werknemers individuele afspraken kan en wil maken over ontbinding van hun arbeidscontract als gevolg van de reorganisatie. Minister Kamp had een jaar geleden al toegezegd aan de Kamer om de wet aan te scherpen. De aanleiding voor de aanscherping waren signalen dat werkgevers de regels over het melden van collectieve ontslagen zouden omzeilen door individuele afspraken met werknemers te maken.
Inmiddels heeft Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) de regels van Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) ook daadwerkelijk aangescherpt.
 

Wat betekent dit in de praktijk.

Of een bedrijf nu werknemers wil ontslaan via een ontslagvergunning van UWV Werkbedrijf, via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of via een individuele afspraken met de werknemers met een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst, als het gaat om 20 of meer ontslagen om bedrijfs-economische redenen, moet dat dat voorgenomen ontslag van tevoren gemeld worden bij het UWV. De melding betekent inhoudelijk dat het bedrijf inzicht geeft in de personen (functies, geslacht en leeftijden) waarvoor het voorgenomen ontslag gaat gelden, de data voor de beëindiging, de criteria die werden aangehouden voor de keuze van de personen. Verder dient het bedrijf de berekenings-wijze van een mogelijk afvloeiingsregeling duidelijk te maken.  

Als bedrijven deze aangescherpte regels niet naleven dan kan een ontslag nietig worden verklaard met alle gevolgen van dien. Voor detailinformatie klik op Wet melding collectief ontslag

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap