Home arrow Wet en regelgeving arrow WAO arrow Wachten op de WIA of toch maar WAO
Wachten op de WIA of toch maar WAO

Vraag

Onze medewerkster Karin had toen zij in 2008 part time bij ons in dienst kwam, een WAO uitkering (80-100%) vanwege RSI klachten. Deze uitkering werd, na indiensttreding, teruggebracht naar een lagere WAO-uitkering (15-25%).  Sinds 2008 zijn er veel en ook lange ziekteperiodes geweest met diverse klachten maar geen RSI klachten meer. Inmiddels is Karin weer ziek vanaf augustus 2011.  Door stress, vanwege geplande operaties, wil Karin graag terugvallen op haar oude WAO uitkering (80-100%). Die mogelijkheid is door de toenmalige UWV arbeidsdeskundige ook genoemd toen Karin bij ons in dienst trad. Bij navraag over mogelijk terugvallen op de oude uitkering bij UWV krijgt Karin verschillende antwoorden:

  •  herbeoordeling WAO aanvragen;
  •  herbeoordeling WAO is niet mogelijk;
  •  WIA afwachten;

De procedure voor herboordeling vanwege de verslechterde gezondheid is in gang gezet, maar dat kan nog wel een paar maanden gaan duren. Wat kan Karin hier verwachten?

Antwoord 

Niet dezelfde klachten geen ophoging

Een mogelijke WAO verhoging na een wachttijd van vier weken kan alleen aan de orde komen als er sprake is van dezelfde klachten. De klachten die eerder hebben geleid tot WAO uitkering moeten ook nog zijn toegenomen per augustus 2011 en daardoor leiden tot een hogere mate van arbeidsongeschiktheid dan 15-25%. RSI was als aanleiding voor de WAO toekenning. Nadien spelen er kennelijk diverse klachten maar compleet andere klachten dan RSI.  Mocht er in augustus 2011 van RSI geen sprake zijn zal herbeoordeling géén effect hebben en is het wachten op het einde van de wachttijd, na twee jaar dus. 

Wel dezelfde klachten toch geen WAO ophoging

Zou het wel om dezelfde klachten gaan dan zal de herbeoordeling toch niet leiden tot een hogere WAO uitkering. Dat komt omdat UWV in dit geval al ZW vangnet uitkering betaalt. Een afwijzing van de WAO op puur praktische gronden. Dit ter voorkoming van allerlei complexe samenloopsitaties die bijna niemand meer begrijpt.  Vangnet ZW gaat dus voor verhoging van WAO rechten. Dit is zeker niet in het nadeel van werkgevers als je bedenkt dat de ZW uitkering (100% in het 1e jaar) hoger zal zijn dan het op te hogen bedrag van de WAO uitkering.

Conclusie

Herbeoordeling WAO zal voor Karin dus niet leiden tot een hogere WAO uitkering.  Pas na twee jaar wachttijd zal ophoging van de WAO kunnen plaatsvinden als Karin dan nog steeds toegenomen arbeidsongeschikt is.  

De 3e optie die werd genoemd ’WIA afwachten’ komt sowieso niet aan de orde.  Omdat er nog steeds WAO rechten bestaan (15-25%) kan er geen samenloop gaan plaatsvinden tussen WAO- en WIA uitkering. Derhalve rest na twee jaar wachttijd ‘slechts’ de WAO.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap