Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Eenzijdige verlaging van loon. Kan dat?
Eenzijdige verlaging van loon. Kan dat?

Pensioengenietend maar ook werkend Nederland haalt de broekriem aan. Het is crisistijd. Straffe maatregelen zijn nodig om gezond te worden. Dit geldt ook voor de telecommunicatiesector.

Het telecombedrijf  B2B verlaagde bij wijze van kostenbesparing het salaris van haar werknemers met 10% procent. Eén van de werknemers, wij noemen hem Bertram, accepteerde dit niet en Bertram vorderde bij de rechtbank in Utrecht het achterstallige salaris. Mag een werkgever eenzijdig tot een loonsverlaging van 10% komen?  

 

Voor tot dit besluit te komen heeft de directie tijdens een overleg met het personeel  inzicht gegeven in de financiële situatie van de achterliggende 2 jaar. In 2008 werd een verlies geleden van € 11.000,- en over 2009 een verlies van € 48.500,-.

 

Volgens de directie is het onmogelijk om iedereen 40 uur per week declarabel te krijgen. Om aan nieuw werk te komen is zeer lastig omdat de markt niet overloopt van opdrachten wat inhoud dat er geen mogelijkheid is om de tarieven bij de huidige klanten te verhogen. Om het bedrijf een financieel zekere basis te geven moeten de kosten naar beneden. Omdat de grootste kosten de loonkosten zijn zal ook hierin gesneden moeten gaan worden. Daarom worden ingaande periode 06-2010 alle salarissen verlaagd met 10%.

 

Het salaris van Bertram ging van € 1800,00 naar € 1620,00. In oktober 2010 maakt Bertram formeel aanspraak op een salaris van € 1.800,00 bruto en sommeerde hij werkgever tot nabetaling.

 

Tijdens de rechtszaak verklaarde de directeur dat Bertram tijdens de bespreking niet expliciet geprotesteerd heeft tegen de voorgestelde loonsverlaging.  Bertram  had echter ook niet ingestemd met de loonsverlaging.  Verder bleek dat de werknemers geen bedenktijd werd gegund.

 

De kantonrechter oordeelt dat uit de feiten en omstandigheden niet kan worden afgeleid dat Bertram ondubbelzinnig heeft ingestemd met de voorgestelde loonsverlaging. De kantonrechter heeft laten meewegen dat een loonsverlaging een ingrijpend karakter heeft met nadelige gevolgen en dat niet zonder meer mag worden aangenomen dat een werknemer instemt met loonsverlaging.

 

Overwogen wordt dat een (eenzijdige) wijziging van de meest primaire arbeidsvoorwaarde, te weten het loon, in geding is. Een (tijdelijke) loonsverlaging moet in beginsel worden beschouwd als een van de laatste maatregelen voor een werkgever om tot een kostenbesparing te komen. Voor een korting op het loon geldt, nog meer dan voor de eenzijdige wijziging van andere (secundaire) arbeidsvoorwaarden, dat het op de weg van de werkgever ligt om een zorgvuldig onderzoek te verrichten naar de noodzakelijkheid van een dergelijke maatregel. Werkgever dient met name te onderzoeken of minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn om de nagestreefde kostenbesparing te realiseren.

 

De kantonrechter stelt vast dat B2B een dergelijk onderzoek niet heeft uitgevoerd. De kantonrechter concludeert dat de werkgever vanwege het ontbreken van enig onderzoek niet als goed werkgever aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot een (tijdelijke) vermindering van het loon. De vordering van Bertram wordt toegewezen.

 

LJN: BV3046,Sector kanton Rechtbank Utrecht , 755893 UC EXPL 11-8243 MHE © L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap