Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Verlof in kader van Wet Arbeid en Zorg
Verlof in kader van Wet Arbeid en Zorg

De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) geeft werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken  van verschillende verlofregelingen. Niet alleen de WaZo maar ook in vele cao’s zijn hier afspraken over verlof opgenomen. Ook in Cao’s kunnen regels over verlof zijn overeengekomen. Als dat aan de orde is dan gelden de afspraken in de Cao en niet de WAZO. Over de onderstaande verlofregelingen werden afspraken gemaakt die vallen onder de WAZO:

  • zwangerschap en bevallingsverlof;
  • kraamverlof voor de partner;
  • calamiteiten en kortverzuimverlof;
  • ouderschapsverlof;
  • kortdurend zorgverlof;
  • langdurend zorgverlof;
  • adoptieverlof/bindingsverlof;
  • onbetaald verlof.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als een werkneemster zwanger wordt, heeft deze recht op in totaal ten minste 16 weken zwangerschapsverlof (voor de bevalling) en bevallingsverlof (na de bevalling). U kunt de zwangerschapsverklaring sturen naar het UWV via een formulier, via de Verzuimmelder (per 1 april 2012) of via Digipoort (per 1 juli 2012).

 

Kraamverlof voor de partner

Een werknemer heeft recht op 2 werkdagen kraamverlof als zijn partner net bevallen is. Tijdens dit verlof moet u 100% van het salaris doorbetalen. Voor de bevalling zelf en het doen van aangifte van de geboorte kan uw werknemer ander kort verzuimverlof opnemen.

 

Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof

Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene persoonlijke omstandigheden, waarin een werknemer direct vrij moet nemen. Een redelijk verzoek om calamiteitenverlof moet u altijd toekennen. Het salaris moet u tijdens het calamiteitenverlof doorbetalen.       Calamiteitenverlof kunt u bijvoorbeeld opnemen voor het regelen van verzorging van een ziek familielid of bij een sterfgeval in de familie.

 

Ouderschapsverlof

Werknemers met kinderen tot 8 jaar kunnen gebruik maken van onbetaald ouderschapsverlof. De werknemer moet minimaal 1 jaar bij u in dienst zijn. In principe kunt u dit verlof niet weigeren.

 

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om de noodzakelijke verzorging te geven aan ouders, thuiswonende zieke kinderen of partners. Voorwaarde is wel dat de betreffende werknemer de enige is die de zieke op dat moment kan verzorgen. U moet tijdens het verlof ten minste 70% van het salaris doorbetalen.

 

Langdurend zorgverlof

Als een levensbedreigend ziek kind, partner of ouder van uw werknemer zorg nodig heeft, kan de werknemer een beroep doen op het langdurend zorgverlof. Tijdens dat verlof hoeft u geen salaris door te betalen.

 

Adoptieverlof

Alle werknemers die een kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof (bindingsverlof). Het verlof geldt voor beide ouders.

 

Bijzonder of buitengewoon verlof

Bijzonder verlof of buitengewoon verlof is verlof dat niet in de WAZO is geregeld, maar in uw cao, bedrijfsregeling of in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer. Het gaat bijvoorbeeld om ondertrouw, huwelijk (van een familielid), verhuizing, overlijden (van een familielid), of een dienst- of huwelijksjubileum.

 

Onbetaald verlof

Werknemers mogen in overleg met u voltijd of deeltijd onbetaald verlof opnemen. De arbeidsovereenkomst loopt tijdens het verlof door. Er bestaat geen wettelijk recht op onbetaald verlof. Het is wel mogelijk dat in de cao afspraken zijn gemaakt over onbetaald verlof.

 

Bron: rijksoverheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap