Home arrow Wet en regelgeving arrow Eigen risico dragen WGA arrow Werkwijzer Eigenrisicodragen WGA
Werkwijzer Eigenrisicodragen WGA

Kostenbesparing blijkt de belangrijkste overweging te zijn voor werkgevers om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Wat betaal ik aan premie bij het UWV en wat zijn de premiekosten bij private verzekeraars? Bij enig verschil werd de overstap al snel gemaakt.

 

Wij zien in onze praktijk dat alleen een keuze voor de goedkoopste oplossing niet altijd tot de beste oplossing leidt.  Dat merken organisaties vaak pas als een of meerdere werknemers te maken krijgen met instroom in de WGA. Hoe zit het dan met verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld re-integratie na de 1e WGA dag? Wie betaalt de kosten van re-integratie? Wie onderhoudt het periodieke contact met de groeiende WGA populatie?

 

Expertisecentrum STECR, heeft een werkwijzer Eigenrisicodragen WGA opgesteld, waarin naast de financiële ook de andere aspecten van het eigenrisicodragen aan de orde komen, zoals re-integratieverplichtingen, momenten voor herbeoordelingen, sancties bij onvol-doende medewerking door werknemer, premieverdeling, de relaties tussen de diverse betrokkenen (werkgever, werknemer, arbodienst of bedrijfsarts, het UWV en de private verzekeraar).

 

In de Werkwijzer Eigenrisicodragen WGA leest u meer over het integrale beleidskeuze-proces en de implementatie van het eigenrisicodragerschap. Voor bedrijven die nog een keuze moeten maken voor het eigenrisicodragerschap WGA of bedrijven die het WGA proces nog verder moeten inrichten kan deze werkwijzer ondersteunend werken.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap