Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Voorschrijven levensstijl?
Voorschrijven levensstijl?

Het uitgangspunt is dat een werknemer recht heeft op een privéleven en dat een werkgever de levensstijl van een werknemer niet mag voorschrijven. Een werkgever mag zijn werknemer wél altijd stimuleren gezond te leven. Gezien de trend in de rechtspraak is niet uitgesloten dat een werkgever in de toekomst zelfs verplicht kan worden preventieve maatregelen te treffen tegen overgewicht. Het is daarom verstandig om werknemers te stimuleren gezond te leven en hier ook beleid voor te maken.

 

Als alleen stimuleren niet helpt, mag de werkgever soms wél van de werknemer verlangen dat hij maatregelen neemt tegen zijn overgewicht bijvoorbeeld door af te vallen. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kan dit bijvoorbeeld het geval zijn als:

 

 •  Het overgewicht de werknemer ongeschikt maakt voor zijn functie (denk aan een

     rioolwerker die niet door de rioolbuis past);

 •  De werknemer door zijn overgewicht een gevaar vormt voor de organisatie van de

     werkgever (denk aan een stewardess die niet naar de nooduitgang kan rennen), of;

 •  De organisatie van de werkgever onevenredig zwaar belast wordt door het verzuim van

    de werknemer (denk aan roosterproblemen door frequent verzuim).

 

Het is daarbij van belang om concrete afspraken te maken met de werknemer (bijvoorbeeld over het maximum toegestane BMI) of dit zelfs van tevoren vast te leggen in een personeelsreglement. Deze afspraken mogen niet verder gaan dan noodzakelijk en kunnen later een extra argument opleveren voor de werkgever om maatregelen te treffen tegen de werknemer.

 

Sanctie en eventueel ontslag

Als na verloop van tijd blijkt dat de werknemer zijn afspraken niet nakomt, dan kan de werkgever een passende en evenredige sanctie opleggen, zoals een berisping of een vooraf aangekondigde loonsanctie. 

Uiteindelijk is zelfs ontslag als uiterste middel niet uitgesloten. Rechters zijn daarbij wel terughoudend, mede omdat morbide obesitas (BMI>40) beschouwd kan worden als een chronische ziekte waarvoor een opzegverbod geldt. Voor minder ernstige vormen van overgewicht is nog niet vastgesteld of dit een chronische ziekte is, maar dit lijkt slechts een kwestie van tijd. De werkgever vergroot de kans op een succesvolle ontbinding door te letten op de volgende punten:

  • De werkgever moet de werknemer ondubbelzinnig duidelijk maken dat de werknemer door zijn overgewicht niet goed functioneert en dat er consequenties volgen voor zijn dienstverband als er niets verandert;
  • De werkgever moet de werknemer vervolgens een redelijke periode de kans geven om daadwerkelijk af te vallen, waarbij de werkgever begeleiding en ondersteuning moet bieden aan de werknemer;
  • Als blijkt dat werknemer zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, moet de werkgever voorafgaand aan een ontbinding eerst een passende en evenredige maatregel opleggen, zoals bijvoorbeeld een loonsanctie.  

Conclusie

Het is niet onmogelijk om maatregelen te nemen tegen werknemers met (extreem) overgewicht. De werkgever moet wel bepaalde “spelregels” in acht nemen. Als de werkgever dit correct doet, dan is zelfs ontslag uiteindelijk een mogelijkheid.

 

 

TIP 

  • Voorkomen is beter dan genezen. Neem daarom preventieve maatregelen tegen overgewicht bij uw werknemers.  
  • Zorg bijvoorbeeld voor een gevarieerd aanbod in de kantine, een werkgeversbijdrage voor de diëtist of korting op een sportschoolabonnement. Het risico op werkgeversaansprakelijkheid wordt hiermee ook verkleind.
  • Als het overgewicht van uw werknemer toch een probleem oplevert, bespreek dit dan met uw werknemer en maak afspraken om dit op te lossen. Leg de afspraken altijd schriftelijk vast.

 

 

bron:  Willems en van Ommeren advocaten & mediators        www.wvo-advocaten.nl

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap