Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Gedragingen als gevolg van verslaving leidt tot ziek zijn. STECR richtlijn
Gedragingen als gevolg van verslaving leidt tot ziek zijn. STECR richtlijn

John 22 jaar oud, medewerker expeditie werd op 30 december 2011 op staande voet ontslagen, omdat hij ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, hardnekkig weigerde aan redelijke instructies van werkgever te voldoen en grovelijk de plichten heeft veronachtzaamd die John vanuit de arbeidsovereenkomst en het bedrijfsreglement werden opgelegd.

Werkgever verzoekt om voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechtbank. In het verzoekschrift stelt werkgever dat het verzoek geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod (ziekte). De kantonrechter heeft zich ervan vergewist of dit het geval is en is tot de conclusie gekomen dat dit verband wel degelijk bestaat. Want John wordt verweten dat hij vele malen gewaarschuwd is voor o.a. te laat komen en onder invloed van drugs en/of alcohol op het werk komen. John is met medewerking van werkgever opgenomen geweest. Bij werkgever was bekend dat John een terugval heeft gehad. Vast staat vast dat John verslaafd is aan alcohol en drugs, hetgeen aangemerkt moet worden als ziekte in de zin van het B.W.

Deze ziekte moet volgens de rechter als de oorzaak van de problemen worden gezien. De reflexwerking van het opzegverbod brengt met zich dat het verzoek moet worden afgewezen. Werkgever verwees naar art. 7 van haar bedrijfsreglement. Dit artikel luidt: ‘Voor alle bedrijfsruimtes geldt dat het gebruiken van alcohol en drugs verboden is’.

Werkgever verwijt John echter dat hij (te veel) alcohol heeft genuttigd alvorens het pand te betreden. Dat lijkt de kern van John’s problematiek (die zoals hiervoor al overwogen ook drugsgerelateerd is) te raken. Voorts wordt opgemerkt dat uit de stukken niet blijkt van betrokkenheid van de bedrijfsarts bij de problematiek van John. De kantonrechter ziet aanleiding de  STECR werkwijzer verslaving en werk (www.stecr.nl) onder de aandacht van werkgever te brengen.

De kantonrechter onderkent en waardeert de positieve grondhouding van werkgever maar moet constateren dat disciplinaire maatregelen geen adequate reacties zijn op het door ziekte veroorzaakte gedrag van John. Het verzoek tot ontbinding wordt daarom afgewezen.

LJN: BW5706,Sector kanton Rechtbank Zutphen, 472541 / HA 12-8

© L&M sociale zekerheid   Christine Moné

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap