Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow WW risico steeds meer bij werkgevers
WW risico steeds meer bij werkgevers

Steeds vaker draaien werkgevers zelf op voor het risico van werkloosheid. Dat geldt al voor werkgevers in het openbaar bestuur (rijk), sector veiligheid (politie), totale onderwijssector  allemaal organisaties die verplicht aangesloten zijn bij het pensioenfonds ABP.  Zij zijn WW eigen risicodragers en dragen dan ook geen premie af.   

 

Ontslagen werknemers uit deze sectoren ontvangen WW van UWV, net zoals ontslagen werknemers in de  marktsector, maar UWV belast deze uitkering door aan de (ex) werkgevers. De WW lasten drukken zo volledig op de begroting van de eigenrisicodragers.

 

Toen in 2001 werknemers in dienst bij overheid en onderwijs recht kregen op dezelfde werkloosheidsuitkering als werknemers in de markt  bleven de overheid- en onderwijssectoren eigenrisicodrager WW. Zo geldt bij ontslag een extra prikkel om een ex-werknemer zo snel mogelijk aan een nieuwe baan te helpen om op die manier de WW-kosten laag te houden.

 

Werkloosheid in de WGA ook privaat

Voor (ex) werknemers die in de WGA terecht zijn gekomen maar die niet of minder werken dan zij volgens UWV zouden kunnen, geldt ook dat zij (geheel of gedeeltelijk) werkloos zijn. Hieronder een voorbeeld van een werknemer die volgens UWV € 1500 zou kunnen verdienen maar hij werkt niet. De effecten van het niet hebben van passend werk (werkloosheid) worden gecompenseerd gedurende de looptijd van de loongerelateerde WGA uitkering (LGU). De werkgever betaalt de schade. € 1190 bij werken en € 2100 bij niet werken. Private WW?

 

WIA maandloon                                   € 3200

WIA maandloon                              € 3200

Loon uit arbeid                                    € 1500

Geen loon uit arbeid                           00

WIA recht  70% van (3200 - 1500) = € 1190

WIA recht 70% van (3200 - 00) =  € 2100

Totaal inkomen                                    € 2690

Totaal inkomen                                € 2100

 

Volledig hersteld in de WGA

Stel, een werknemer die in de WGA LGU fase herstelt volledig. Goed nieuws voor werknemer en zijn werkgever zou je denken. Niet voor de werkgever want de werknemer behoudt zijn WGA LGU rechten zolang hij werkloos is en nog recht heeft op een WGA LGU uitkering. De werkgever, of die nu eigenrisicodrager is of niet, betaalt de kosten van het werkloos zijn via de WGA premie terwijl er in geen sprake meer is van arbeidsongeschiktheid.

 

Nog meer financiële prikkels door nieuwe ontwikkelingen

De kans is groot dat werkgevers in 2014 ook gaan betalen voor (max.) de eerste 6 maanden WW. Volgens berichten uit den Haag zou dit ook gelden bij het aflopen van contracten voor bepaalde tijd. Per jaar (tijdelijk) dienstverband zouden werkgevers één maand WW moeten betalen, met een minimum van 3 maanden bij contracten voor onbepaald tijd, en een maximum van 6 maanden. De financiële gevolgen van werkloosheid komen op deze wijze steeds meer bij de werkgevers te liggen.

 

Verder lijkt de hoogte en de duur van de WW ongewijzigd te blijven. De WW-premie voor werkgevers wordt in 2013 tijdelijk verhoogd. Voor kleine werkgevers wordt nog gezocht naar compensatie- mogelijkheden.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap