Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow De dolende UWV verzekeringsarts!
De dolende UWV verzekeringsarts!

Karin is eind 50 als zij in 2010 te kampen krijgt met leukemie waardoor haar leven compleet over hoop wordt gegooid. Zij moet een transplantatie met stamcellen van een onverwante donor ondergaan om te overleven. Deze ingreep geeft een groot risico op afstotingsverschijnselen en dat is precies waar Karin in ernstige vorm mee te maken krijgt. Hierdoor is weer een therapie noodzakelijk die nog jaren kan duren o.a. met hoge doseringen prednison. Er zijn diverse bijkomende klachten.   

Karin leeft na de transplantatie in isolatie in eigen huis. Zij heeft minimale contacten met de buitenwereld om voor haar fatale risico’s van besmetting te voorkomen. Karin is energetisch zeer beperkt. Ondanks de ernst van de klachten, de risico’s en de sombere vooruitzichten besluit UWV een WGA uitkering toe te kennen. Werkgever en Karin gaan allebei in bezwaar. L&M doet dit als gemachtigde namens werkgever.

Bevindingen uit onze dossieranalyse

o     Volgens het oordeel van de bedrijfsarts is Karin volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

o     Tijdens het WIA spreekuur spreekt de UWV verzekeringsarts met Karin open over de ernst van de klachten en spreekt zich concreet uit dat er sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Ook de IVA optie komt hierbij aan bod.

o     In zijn rapport legt de UWV verzekeringsarts vast dat het behandelteam akkoord is met het oordeel van de bedrijfsarts ‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’.

o     In de FML legt de verzekeringsarts vast dat verbetering van de belastbaarheid niet of nauwelijks is te verwachten.

o     De verzekeringsarts bevestigt schriftelijk aan Karin dat zij niet kan werken en  dat hij verwacht dat dit in de toekomst ook niet meer zal gaan lukken.

Tot zover is het een consistent verhaal.

Maar dan

In de rapportage van de verzekeringsarts valt ook te lezen dat de medische prognose onzeker is maar dat verbetering van de belastbaarheid toch niet is uitgesloten?  

Even verder stelt de UWV arts dat er geen duurzaamheid is vast te stellen op basis van de thans beschikbare medische gegevens. Dit is de aanleiding voor de verzekeringsarts om informatie op te vragen bij de behandelaar.  Vreemd genoeg wordt op de ontvangst van de noodzakelijke medische informatie niet afgewacht want dezelfde dag dat de brief aan de behandelaar wordt verstuurd, wordt ook de WGA toekenningsbeschikking aan Karin verstuurd.

 

In bezwaar

Tijdens de hoorzitting zet Karin haar ziektegeschiedenis en beperkingen helder uiteen. Wij schetsen onder andere onze verbazing over de discrepanties in de opvatting over de duurzaamheid die de verzekeringsarts in de verschillende stukken laat zien.

 

De bezwaarverzekeringsarts  bevestigt in de bezwaaranalyse de ambivalentie van de primaire verzekeringsarts in zijn visie over de duurzaamheid van de klachten. Mede gelet op de lange duur van de nog lopende behandelingen en het ontbreken van perspectief op herstel gedurende de eerstkomende jaren wordt het bezwaar gegrond verklaard. De WGA uitkering wordt omgezet in een IVA-uitkering. 

Met deze uitspraak krijgt Karin geen beter gezondheidsperspectief maar wel de relatieve rust die behoort bij de ernst van haar klachten. Ook de gang naar de rechtbank wordt zo voorkomen.

Toch een compliment?

De beoordeling door de primaire verzekeringsarts doet ons de wenkbrauwen fronsen.  De snelheid waarmee UWV in bezwaar de tekortkomingen hersteld, zorgt weer voor een glimlach. Op woensdag de hoorzitting, de vrijdag daarop de beschikking op bezwaar al in de bus.

 

Is dat een compliment waard of waren de tekortkomingen zo evident?

 

© L&M sociale zekerheid  auteur: Ad van Lieshout

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap