Home arrow Wet en regelgeving arrow Overige arrow Premiekortingen flink omhoog per 1 januari 2013
Premiekortingen flink omhoog per 1 januari 2013

Fikse verhoging van de premiekortingen  per 1 januari 2013 moet er toe bijdragen dat meer mensen gaan meedoen op de arbeidsmarkt.  Vooral vanuit  kwetsbare groepen zoals oudere uitkeringsontvangers en mensen met een arbeidsbeperking.   

 

Werknemers ouder dan 50 jaar
Neemt een werkgever een werknemer van 50 jaar of ouder vanuit een uitkeringssituatie in dienst dan krijg de werkgever een premiekorting. Dit geldt voor werknemers die direct voorafgaand aan hun nieuwe dienstverband een WW-, WAO-, WIA-, Wajong-, WAZ-, wachtgeld-, IOAW-, IOAZ-, of bijstandsuitkering ontvingen. Deze premiekorting gaat omhoog naar € 7.000,-. Dat was € 6.500,- per jaar dat kan maximaal drie jaar duren.

Werknemers met arbeidsgehandicapte status
Een werkgever heeft ook recht op een premiekorting als hij een werknemer met de status arbeidsgehandicapte in dienst neemt.  Ook wel genoemd de status functioneel beperkt.  Deze premiekorting gaat vanaf 1 januari 2013 omhoog naar € 7.000,- en duurt maximaal 3 jaar.  In de huidige regeling was deze premiekorting begrensd op € 2.042,- per jaar.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap