Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Re-integratieverplichting bij arbeidsongeschiktheid en boventalligheid
Re-integratieverplichting bij arbeidsongeschiktheid en boventalligheid

In de praktijk komen wij het regelmatig tegen, werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en daarnaast ook nog boventallig worden. De vraag is dan hoe zit het dan met de re-integratieverantwoordelijkheid  van de werkgever?

Ook Hannie (geb. 1961) werd arbeidsongeschikt en later boventallig. Hannie werkte al 24 jaar full time bij (de voorgangers van) Agrifirm, leverancier voor de akker- en tuinbouwsector voordat zij in 2003 gedeeltelijk arbeidsongeschikt werd. Hannie ontvangt sindsdien een WAO-uitkering.

Vanaf 2004 werkte Hannie nog 20 uur per week, alleen in de middaguren. Bij een reorganisatie in 2010 werd Hannie boventallig verklaard. De afdeling waar Hannie werkzaam was werd opgeheven. Er was een sociaal plan van toepassing.

Aanvraag ontslagvergunning werd door UWV afgewezen

UWV wees op 4 juni 2012 de ontslagaanvraag af waarna Agifirm de kantonrechter vroeg de arbeidsovereenkomst te mogen ontbinden. Hannie verzette zich en voerde ondermeer aan dat werkgever een extra inspanningsverplichting had om voor haar een andere functie te vinden, omdat zij arbeidsongeschikt is.

Beoordeling door kantonrechter Utrecht
De kantonrechter stelde dat Agifirm voldoende aannemelijk had gemaakt dat de functie van Hannie was vervallen door de reorganisatie. Gelet op de lange duur van het dienstverband en het feit dat de werkneemster als arbeidsgehandicapte dient te worden aangemerkt geldt voor Agifirm een extra inspanningsverplichting om binnen de organisatie een andere passende functie voor Hannie te vinden.

Daarbij past aldus de kantonrechter een actieve opstelling van werkgever en is het rondsturen van interne vacatures niet voldoende. Ook mocht volgens de kantonrechter van Agifirm worden verwacht dat werkgever een werkplek, werkverdeling of functie-inhoud ten behoeve van Hannie zou aanpassen en dat Hannie ook voorrang zou krijgen bij een passende functie waarop meerdere geschikte kandidaten zouden reageren.  Dit laatste is echter niet aan de orde geweest. (LJN AE1082 Van Haaren/Cehave, HR 26 oktober 2001 en LJN AB3098 Bons/Ranzijn)

De kantonrechter in Utrecht kwam daarom tot de conclusie dat de werkgever zich zowel vóór als na de boventallig verklaring onvoldoende heeft ingespannen waardoor het ontbindingsverzoek van Agifirm werd afgewezen.

Rechtbank Utrecht, 7 september 2012,
LJN: BX7210

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap