Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Werkwijzer verslaving alcohol en drugs, warm aanbevolen!
Werkwijzer verslaving alcohol en drugs, warm aanbevolen!

Werkwijzer verslaving alcohol en drugs, warm aanbevolen!

Er zijn diverse werkwijzers en protocollen beschikbaar voor partijen die worstelen met arbeidsongeschiktheid . Deze zijn vooral gericht op werkgevers, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Maar ook vakbonden, re-integratiebureaus en  juridische hulpverleners kunnen als zij meer willen weten over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers baat hebben indien zij beschikken over kennis van de afspraken over het omgaan met bijvoorbeeld  verslavingsproblematiek die leidt tot ziekteverzuim.

Het UWV houdt het volgen van richtlijnen goed in de gaten met vaak een loonsanctie tot gevolg als partijen richtlijnen niet hanteren.  Ook rechtbanken geven blijk waarde te hechten aan hetgeen in een werkwijzer of protocol is vastgelegd over de wijze waarop werkgevers en werknemers met elkaar om moeten gaan bij arbeidsongeschiktheid.  

De rechtbank in Zuthpen werd op 27 februari 2012 gevraagd om een oordeel uit te spreken over een kwestie waarbij de werkgever een ontbindingsverzoek indiende voor een medewerker die verslaafd bleek te zijn aan alcohol en/of drugs.

De werkgever had de werknemer op staande voet ontslagen omdat deze zich structureel niet hield aan instructies en bedrijfsregels. Zoals zoveel werkgevers vond ook deze werkgever dat er geen sprake was van ziekte. Werkgever ging uit van het eigen schuld, dikke bult principe.  Werknemer had er zelf voor gekozen om te gebruiken. Hierdoor zou de zogeheten reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte (art.7:670 BW) niet aan de orde zijn.  Reflexwerking betekent dat hoewel het opzegverbod tijdens ziekte niet geldt voor ontbindingszaken,  de rechter zich er toch aan houdt.                                                 

De kantonrechter vond net als de werknemer dat er wel degelijk sprake was van ziekte. Volgens vaste jurisprudentie  wordt verslaving aan alcohol en of drugs als ziekte beschouwd. Dit blijkt ook duidelijk uit de Werkwijzer Verslaving en Werk. Daardoor vond de rechtbank dat het verzoek tot voorwaardelijke ontbinding moest worden afgewezen, waarmee het ontslag van de werknemer van de baan was.

De rechter was van mening dat de werkgever op een andere wijze had moeten reageren op het gedrag van de werknemer. Hij beveelt de werkgever daarom de STECR Werkwijzer Verslaving en Werk aan.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap