Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Bijwerkingen medicatie niet meegewogen. Pech voor werkgever?
Bijwerkingen medicatie niet meegewogen. Pech voor werkgever?

De werkgever die de financiële werking van de WGA goed doorgrond viert stiekem een klein feestje als een arbeidsongeschikte werknemer van het UWV de mededeling krijgt dat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Dat wordt dan vaak een WW uitkering en dat is voor werkgever een veel goedkopere oplossing dan maximaal 10 jaar lang opdraaien voor de WGA lasten.

UWV oordeelde ook dat Hendrik Jan (HJ) minder dan 35% arbeidsongeschikt was. Het bezwaar van HJ werd ongegrond verklaard. Uiteindelijk kwam de zaak bij de Centrale Raad nadat de rechtbank het beroep  ongegrond had verklaard.

In hoger beroep voert HJ onder meer aan dat het UWV de zwaarte van zijn klachten en de gevolgen van de medicatie die hij gebruikt heeft miskend. HJ acht zich niet in staat de twee door de UWV arbeidsdeskundige geduide chauffeurfuncties uit te voeren omdat hij zware medicijnen tegen de pijn gebruikt die het reactievermogen beïnvloeden. Door zijn medicijngebruik kan hij deze functies niet verrichten.

De Raad is van oordeel dat in de FML tevens een beperking opgenomen moet worden ten aanzien van beroepsmatig autorijden. De eerste UWV bezwaarverzekeringsarts beargumenteerde dat, gelet op de gebruikte medicatie en de richtlijnen van het CBR, HJ hiervoor aanvullend beperkt is te achten. Een tweede bezwaarverzekeringsarts gaf aan dat daarvoor onvoldoende reden is. De tweede UWV arts is in zijn rapport uitgegaan van de veronderstelling dat HJ geen medicatie gebruikte. Uit de gedingstukken blijkt echter het tegendeel.

Volgens de raad kunnen de functies besteller post/pakketten en bezorger pakketten, tijdschriften e.d. vanwege het medicijngebruik niet aan de schatting ten grondslag gelegd worden. Het besluit komt voor vernietiging in aanmerking wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het UWV wordt wel in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van zes weken na verzending van het proces verbaal de FML aan te passen en (zo mogelijk) andere functies te duiden die wel passen binnen de mogelijkheden van HJ. De spanning loopt dus nog even door voor zowel HJ als en diens werkgever.

Auteur: Ad van Lieshout       LJN: BX3389, Centrale Raad van Beroep, 12/1818 WIA-PV 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap