Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Herbeoordeling WGA geen verplichting voor UWV
Herbeoordeling WGA geen verplichting voor UWV

Is het uitvoeren van herbeoordeling in het kader van de WIA een verplichting  voor UWV of niet?  Hoe zit dit precies? Een uitspraak van de Rechtbank 's-Hertogenbosch geeft in ieder geval voorlopige duidelijkheid.

 

Wel een verplichting

Sligro stelde in beroep dat een dergelijke wettelijke verplichting voor UWV zou bestaan.

De gemachtigde trok alles uit de kast en verwees naar de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 2003/2004, 249 48, nr. 3) bij de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten, de Memorie van Toelichting bij de Wet Invoering en financiering  Wet WIA (Kamerstukken II, 2004/2005, 30 118, nr. 3), de Memorie van Toelichting bij de Wet WIA (Kamerstukken II, 2004/2005, 30 034, nr. 3) en naar de Evaluatie Wet WIA (Kamerstukken II, 2010/2011, 32 716, nr. 1).

 

Ter zitting verwees Sligro ook nog naar algemene wettelijke bepalingen, in het bijzonder naar artikel 30 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 56  van de Wet WIA.

Geen verplichting

UWV voerde aan dat een dergelijke wettelijke verplichting niet bestaat.


Het oordeel van de rechtbank
De rechtbank oordeelde dat voor een verplichting tot herbeoordeling van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten geen steun is te vinden in de wet. De voorheen bestaande verplichte herbeoordeling in de arbeidsongeschiktheidswetten (bijvoorbeeld in artikel 34 van de WAO) heeft de wetgever welbewust afgeschaft bij de Wet Wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten.                                                       

 

Ook artikel 41 van de Wet WIA, waarin een verplichting voor het UWV was neergelegd om de verzekerde die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, periodiek te beoordelen, is vervallen per 1 januari 2012.  Wat betreft de verwijzing naar de verschillende Memories van Toelichting overweegt de rechtbank dat daaruit, bij gebreke van een onderliggende wettelijke bepaling waaruit dat blijkt, geen wettelijke verplichting kan voortvloeien. Evenmin valt in de ter zitting genoemde algemene wetsartikelen een verplichting tot herbeoordeling te lezen.  Ook in het Beoordelingskader van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen voor verzekeringsartsen, met name het daarin neergelegde zogenoemde stappenplan, ziet de rechtbank geen verplichting zoals door Sligro is betoogd.

 

Uitspraak

Gelet op het voorgaande is het beroep ongegrond.

Conclusie

Tijdens deze zaak sprak deze rechtbank zich nogmaals uit dat indien een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige in zijn rapport aangeeft dat op een bepaald moment een herbeoordeling dient plaats te vinden dit wel dient te leiden tot een professionele herbeoordeling door UWV.

In alle andere gevallen is het zaak om zelf de vinger aan de pols te houden. Bij signalen over verbetering of verslechtering van de gezondheid of belastbaarheid van werknemer als (ex) werkgever tijdig initiatieven voor uitvoering van een herbeoordeling te nemen richting UWV. Of de werkgever wel of geen eigenrisicodrager is voor de WGA is daarbij niet van belang.

LJN: BY8888, Rechtbank 's-Hertogenbosch, Awb 12 / 2463  © L&M sociale zekerheid auteur: Ad van Lieshout

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap