Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Bezwaarmaken tegen WGA beschikking loont
Bezwaarmaken tegen WGA beschikking loont

Zieke werknemers krijgen na twee jaar ziekte te maken met de WIA. Zij komen bij volledige arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een WGA- of een IVA uitkering. Het verschil tussen WGA en IVA zit ‘m in de duurzaamheid van de volledige arbeidsongeschiktheid. Is er nog kans op herstel of niet? Dat is de vraag die de UWV verzekeringsarts moet beantwoorden? Werknemer en werkgever zijn allebei gebaat bij een zorgvuldige beoordeling door UWV. Valt er over de zorgvuldigheid van WIA beoordelingen iets zinnigs te zeggen? Wij menen van wel. 

 

Onze ervaringen in de praktijk

Voor meerdere klanten beoordelen wij alle afgegeven WGA beschikkingen. Hoe werkt dat? De klant maakt formeel bezwaar bij UWV tegen de WGA beschikkingen en machtigt L&M om dit bezwaar verder te behandelen. L&M ontvangt vervolgens het complete bezwaardossier inclusief de medische stukken en beoordeelt de bezwaarmogelijkheden. Een belangrijk punt daarbij is de vraag of volledige arbeidsongeschiktheid niet ook als duurzaam zou moeten worden aangemerkt.

 

Het afgelopen half jaar leidde dat - voor één klant - in tien gevallen tot een aanvullend bezwaarschrift. Het ging dan om werknemers met ernstige, soms levensbedreigende klachten. Ook om samenloop van ernstige klachten die na twee jaar ziekte nog nauwelijks hebben geleid tot herstel. Wat betreft diagnoses kunt u denken aan CVA met ernstige restverschijnselen, ziekte van Parkinson, uitbehandelde fibromyalgie en cardiale klachten in combinatie met een scala aan andere klachten.

 

Kans op herstel nog mogelijk?

In alle tien gevallen vond UWV dat er nog een meer dan geringe kans op herstel zou zijn. Zo’n uitspraak over de herstelkansen moet worden gebaseerd op een deugdelijk onderzoek  door de verzekeringsarts en moet concreet en duidelijk onderbouwd zijn. Op deze belangrijke delen van de WIA beoordeling schiet UWV soms flink tekort.   

                    

Tekortschieten in 50% van de gevallen!

Dit blijkt uit de resultaten van de gevoerde bezwaarprocedures.  In maar liefst vijf van de tien dossiers heeft UWV haar beslissing - na bezwaar - herzien en is alsnog overgegaan tot toekenning van een IVA-uitkering omdat aangetoond werd dat er sprake was een onzorgvuldige inschatting van de kansen op herstel.

 

De gevolgen

Voor werknemers betekent een IVA toekenning rust wat betreft re-integratie en relatieve inkomenszekerheid. Een IVA uitkering (75%) is ook hoger dan een WGA uitkering (70%).

De overgang van de WGA naar de IVA regeling leidde voor de werkgever  tot restitutie van ten onrechte in rekening gebrachte WGA schade en besparing op toekomstige WGA schades. Per dossier kan de besparing oplopen tot bedragen van € 150.000 of soms zelfs meer. Dit is afhankelijk van het WIA maandloon en de duur van het recht.

 

Bezwaar maken loont

Laat deze kans niet voorbijgaan. Na ontvangst van de beschikking heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Ondersteuning nodig bij bezwaar of beroep?  Bel ons voor de voorwaarden op 023-5474457.

 

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap