Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow UWV loonsanctie deugdelijke grondslag ontbreekt
UWV loonsanctie deugdelijke grondslag ontbreekt

Jansen werkt sinds 2004 bij ABC BV 40 uur pwk als loodsmedewerker. Voornaamste taken het opbouwen van pallets en het rijden met een vorkheftruck. Op 21.1.2008 valt Jansen uit met hartklachten.  

Op 4.2.2008 heeft Jansen hervat in aangepast werk - werk met vorkheftruck - voor 4 uur per dag. In april 2008 heeft hij dit werk  uitgebreid tot 8 uur per dag. Jansen heeft dit aangepaste werk gedaan tot 17.11.2008. Toen heeft ABC het re-integratietraject verlegd naar hervatting bij een andere werkgever.

 

Deskundigen oordeel

Jansen, die het aangepaste werk graag had willen blijven doen, vraagt in januari 2009 een deskundigen oordeel.  Op 19.2.2009 interpreteerde UWV arbeidsdeskundige Keesman de vraag van Jansen als  “Doet mijn werkgever voldoende om mij weer aan het werk te helpen”.

 

Keesman concludeerde, na contact met Jansen, ABC BV  en de bedrijfsarts, dat het werk dat Jansen tot 17.11.2008 had gedaan passend was, maar dat het een gecreëerde functie betrof die ten koste van zijn collega’s ging en structureel niet aan te bieden was. Werkgever toonde in de ogen van Keesman voldoende aan dat er geen andere mogelijkheid was dan spoor 2.

 

WIA aanvraag afgewezen

Jansen vroeg een WIA uitkering aan en UWV besloot tot een loonsanctie.  De verlenging van de loonbetaling werd opgelegd omdat verzuimd was de eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak tijdig in te zenden. Nadat UWV  de eerstejaarsevaluatie ontvangen had is UWV overgegaan tot een inhoudelijke beoordeling van de re-integratie-inspanningen.

Op 18.2.2010 stelt UWV geen reden te zien om de loonsanctie te verkorten. UWV baseerde zich hierbij op een rapportage van arbeidsdeskundige Stor. Deze heeft een werkbezoek afgelegd bij ABC BV en tevens  gesproken met Jansen. Op basis hiervan concludeert Stor dat van ABC BV gevergd kon worden Jansen in licht fysiek werk te herplaatsen als vorkheftruckchauffeur. Door dit niet te doen is een concrete herplaatsingskans in spoor 1 voorbij gegaan.

 

De rechtbank

De rechtbank oordeelde in beroep dat, zo al zou dienen te worden geconcludeerd dat in retrospectief bezien betrokkene onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht door te vroeg te starten met spoor 2, zij daarvoor in ieder geval een deugdelijke grond had doordat de visie van ABC BV  door arbeidsdeskundige Keesman in haar rapportage van 19 februari 2009 volledig bevestigd. Betrokkene mocht uitgaan van de juistheid van het deskundigen oordeel en heeft terecht haar re-integratie-inspanningen in spoor 2 voortgezet. UWV ging vervolgens in hoger beroep.

 

Centrale Raad

De kern van het geschil is of ABC BV heeft mogen afgaan op de rapportage van UWV arbeidsdeskundige Keesman in het kader van een deskundigenoordeel en dus ervan heeft mogen uitgaan dat van haar niet gevergd kon worden dat zij - binnen spoor 1 - het eerder door Jansen verrichte heftruckwerk structureel ter beschikking zou stellen.

 

De Centrale Raad beantwoordt deze vraag bevestigend. De Raad is van oordeel dat het ABC BV niet duidelijk kon zijn dat zij niet mocht afgaan op het deskundigen oordeel. Van enig voorbehoud is niet gebleken.

 

De Raad ziet hier een parallel met zijn uitspraak van 20 juli 2011, LJN BR2382. Niet gebleken is dat ABC BV Keesman onjuiste informatie heeft verschaft. UWV kan dan ook worden gehouden aan het deskundigenoordeel. Op basis van het deskundigen oordeel ligt het voor de hand dat ABC BV de ingeslagen weg (spoor 2) heeft voortgezet.

 

Niet gesteld kan worden dat ABV BV na het deskundigenoordeel alsnog tekort is geschoten in haar re-integratie-inspanningen. Tegen de achtergrond van het deskundigenoordeel moet dan ook worden geconcludeerd dat het bestreden besluit niet op een deugdelijke grondslag berust en terecht door de rechtbank is vernietigd.

 

De CRVB vernietigt de aangevallen uitspraak en bepaalt dat de loonsanctie eindigt op 1.4.2010.

 

LJN: BZ4852, Centrale Raad van Beroep , 11/3003 WIA

 

©  L&M sociale zekerheid Ad van Lieshout

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap