Home arrow Wet en regelgeving arrow ZW & WaZo arrow Flexwerkers en ziektewetpremie in 2014
Flexwerkers en ziektewetpremie in 2014

Vanaf 2014 verschijnt de premie ziektewet weer op de afrekeningsnota’s van werkgevers.  Het gaat om de premie voor ziektewetuitkeringen door UWV verstrekt aan flexwerkers. Tot deze groep behoren uitzendkrachten, tijdelijke werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, werknemers die in proeftijd ziek vertrokken en ex werknemers die via de WW alsnog in de ziektewet zijn beland.

 

Werknemers zonder dienstverband waarvoor in 2014 de voormalige werkgever de rekening krijgt gepresenteerd. De kans op premiestijging is groot voor werkgevers met veel tijdelijke krachten.

 

Sectorale premie

Nu nog wordt de publieke premie ziektewet sectoraal bepaald maar dat gaat veranderen voor middelgrote en grote werkgevers.

 

Middelgrote werkgevers (10 - 100 werknemers) betalen in 2014 een gecombineerde premie die deels sectoraal en deels door de instroom in de ziektewet in 2012 wordt bepaald.

Grote werkgevers (meer dan 100 werknemers) betalen in 2014 een premie waarbij de premiehoogte  wordt bepaald door de instroom in de ziektewet in 2012, de zogenoemde gedifferentieerde premie. De kosten van de ziektewet in 2013 zijn bepalend voor uw gedifferentieerde premie in 2015.

 

Dit betekent feitelijk dat er nu al schade wordt opgebouwd door werkgevers. In de meeste gevallen is dat voor werkgever volstrekt onbekende schade. Werkgevers weten niet of een ex werknemer ziek is geworden tijdens een WW periode of dat een tijdens ziekte vertrokken tijdelijke kracht nog steeds ziek is en aldus voor de ex werkgever een risico betekent.

 

Werkgevers hebben in 2012 en 2013 geen ZW beschikkingen ontvangen omdat zij niet als belanghebbenden golden. Dat is door de nieuwe wetgeving veranderd.

 

Beschikkingen volgen nog

UWV, zo staat te lezen op de UWV site,  gaat werkgevers in 2013  daarom binnenkort de toekenningsbeslissingen uit 2012 en 2013 toesturen. Daarna kunt u alsnog bezwaar maken tegen die beslissingen. U ontvangt hierover van UWV nog een brief.

 

Flink wat werk aan de winkel

De impact van de wet modernisering ziektewet is ingrijpender dan menigeen denkt. De wijzigingen hebben naast financiële gevolgen ook effect op uw verzuim, re-integratie-  en ontslagbeleid. Terwijl ook aandacht verdient of het interessant is om te kiezen voor eigenrisicodragen Ziektewet.

 

Al deze aspecten hebben wij samen gebracht in een workshop voor P&O’ers en of leidinggevenden die wij in-company voor uw organisatie kunnen verzorgen. Ook kunnen wij voor uw organisatie beoordelen of de genoemde ZW beschikkingen kunnen leiden tot een succesvol bezwaar.  

Wilt u meer weten! Neem dan contact met ons op 023 - 5474457.

  

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap