Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Ten onrechte WGA uitkering
Ten onrechte WGA uitkering

Het is niet eenvoudig om een WIA uitkering te krijgen maar soms valt zo’n uitkering iemand zo maar ten deel.  Zo ook Karin. Karin kreeg vanaf 17.9.2012 een WGA uitkering toegekend. De mate van arbeidsongeschiktheid werd vastgesteld op 38%.

 

UWV arts

Volgens het rapport van de UWV verzekeringsarts van 24.7.2012 was Karin beperkt voor het omgaan met conflicten, samenwerken, tillen en dragen en frequent zware lasten tillen. De eerder aanwezige psychische klachten waren opgelost en van een urenbeperking was geen sprake. Karin werkte vanaf medio juni 2012 op 24 uur per week in aangepast eigen werk.  Karin werkte gebruikelijk op 30 uur pwk.

 

Arbeidsdeskundige

De UWV arbeidsdeskundige die het onderzoek voortzette had Karin niet op kantoor gesproken maar alleen telefonisch. In het rapport viel te lezen dat Karin op 18.9.2012, een dag na de 1e WIA dag, hervatte voor 30 uur in haar eigen werk.

 

Uit de rapportage bleek dat er ten aanzien van tillen teruggevallen kon worden op collega’s en dat wat betreft mogelijke conflicten er heldere afspraken waren gemaakt. Het eigen werk was na de afspraken weer geschikt voor Karin.

 

In bezwaar

De gemaakte afspraken en het ontbreken van een urenbeperking maakte een volledige werkhervatting door Karin mogelijk. Uit de UWV rapportages bleek uit niets dat volledige werkhervatting  niet al ruim voor de 1e WIA dag zou hebben kunnen plaatsvinden.

 

Namens werkgever werd bezwaar gemaakt tegen de WGA toekenning. Omdat er geen urenbeperking was had Karin volledig kunnen werken. Dat Karin haar volledige uren nog niet werkte doet daar niets aan af. De mate van arbeidsongeschiktheid had daardoor ruim onder de 35% moeten liggen. 

 

In bezwaar gaf UWV toe dat er strikt genomen geen enkele reden was om geen 30 uur te werken. De mate van arbeidsongeschiktheid was daardoor te hoog vastgesteld en de WGA uitkering ten onrechte toegekend. Karin was minder dan 35% arbeidsongeschikt.

De WGA uitkering werd ingetrokken en de door werkgever reeds terugbetaalde WGA-uitkeringen worden door UWV gerestitueerd.  

 

© L&M sociale zekerheid

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap