Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Loonsanctie onvoldoende re-integratie-inspanningen ook voor werkgevers van vangnetter
Loonsanctie onvoldoende re-integratie-inspanningen ook voor werkgevers van vangnetter

Bovenkant formulier

Vanaf 1 juli 2013 bestaat de mogelijkheid dat werkgevers een loonsanctie opgelegd krijgen voor vangnetters waarvoor UWV via de ziektewet de loonkosten heeft gecompenseerd terwijl de werkgever tijdens de periode van twee jaar wachttijd voor de WIA verantwoordelijkheid is voor de re-integratie. Doet een werkgever te weinig aan re-integratie volgens het oordeel van UWV dan kan UWV een loonsanctie opleggen.

 

De Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld van 6 juni 2011 maakt het mogelijk om ook aan werkgevers van vangnetters een loonsanctie op te leggen bij onvoldoende re-integratie-inspanningen. Het UWV kon nog geen gevolgen verbinden  indien werkgevers onvoldoende aan de re-integratie van zieke 'vangnetters' had gedaan. Dit is nu gecorrigeerd.

 

Voor de volledigheid hieronder nog een opsomming van de werknemers die vallen onder het vangnet ziektewet c.q. de no-riskpolis.

 

o   Werknemers met een WIA-, WAO of WAZ-uitkering.

o   Sommige werknemers hebben na een afwijzing voor de WIA toch recht op een no-riskpolis bij een

     nieuw dienstverband. Dit staat dan in de afwijzingsbrief;

o   Werknemers met de status arbeidsgehandicapt toegekend vóór 1 januari 2006;

o   Werknemers met een verklaring dat zij een structurele functionele beperking hebben;

o   Werknemers met een verklaring dat zij een belemmering ondervonden bij het volgen van onderwijs;

o   Werknemers met een WSW-indicatie;

o   Werkloze werknemers vallend onder de compensatie 55+ regeling;

o   Orgaandonoren;

o   Ziek ten gevolge van zwangerschap en bevalling;

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap