Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Re-integratie! Hoeveel druk op een werknemer is verantwoord!
Re-integratie! Hoeveel druk op een werknemer is verantwoord!

Herkent u de volgende situatie?  De re-integratie verloopt moeizaam. U vindt dat dit het gevolg is van het handelen van uw zieke werknemer. Is die nu aan het meewerken, aan het meebewegen of aan het tegenwerken? U bepaalt uw grenzen en communiceert helder en waarschuwt vroegtijdig en regelmatig voor de mogelijke gevolgen van de moeizame re-integratie voor uw werknemer. Uiteindelijk besluit u ook tot het opleggen van een loonsanctie. Uw werknemer is voldoende gewaarschuwd! Krachtig en duidelijk. Want vindt de rechtbank van de opstelling van werkgever.

Het ging in dit geval om Conny die als shopmanager bij Granny’s werkte, toen zij zich in april 2012 moest ziekmelden wegens spanningsklachten. Conny bezocht in juli 2012 de bedrijfsarts die concludeerde dat er sprake was van volledige arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk en dat de klachten deels veroorzaakt  werden door het werk. De bedrijfsarts adviseerde om in gesprek te gaan over de achtergrond van de spanningsklachten. Uiteindelijk is Conny, na tussenkomst van een mediator, gaan re-integreren. Zij hervatte haar werkzaamheden op 4 september 2012 om zich vervolgens op 5 september 2012 weer ziek te melden.

Als reactie hierop staakte werkgever de loondoorbetaling over september 2012 gedeeltelijk en over oktober 2012 volledig. Om reden dat Conny niet aan haar re-integratieverplichtingen zou voldoen. De bedrijfsarts vond in oktober 2012 dat Conny nog steeds volledig arbeidsongeschikt was.

Conny claimde uiteraard volledige loondoorbetaling maar werkgever weigerde en vroeg een deskundigen oordeel aan bij UWV. UWV oordeelde op 14 november 2012 dat er geen benutbare mogelijkheden waren waardoor er tijdelijk geen re-integratiemogelijkheden zouden zijn. Werkgever heeft de salarisbetaling vanaf november 2012 wel weer hervat.

Vordering
Conny vorderde bij de rechtbank Groningen - in kort geding - dat werkgever het achterstallige salaris alsnog volledig zou voldoen. Conny meende dat zij wel heeft voldaan aan haar re-integratieverplichtingen.
Werkgever bleef bij haar standpunt en stelde dat Conny geen medewerking heeft verleend aan de verplichting tot het opvolgen van redelijke voorschriften tot het verstrekken van inlichtingen over de reden van haar arbeidsongeschiktheid en de verplichting tot het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.

Uitspraak

Volgens de kantonrechter is niet gebleken dat Conny zich niet heeft gehouden aan haar re-integratie-verplichtingen. Zo heeft Conny o.a. mee gewerkt aan de poging tot mediation. De rechter stelde ook  dat de opstelling van werkgever niet heeft bijgedragen aan het herstel van de werknemer. Gebleken is dat de werkgever Conny vanaf het begin van haar arbeidsongeschiktheid onder druk heeft gezet door haar regelmatig via de telefoon en brieven te benaderen en haar daarbij telkens te wijzen op de verplichtingen die zij diende na te leven in het kader van de re-integratie.                                                   

De kantonrechter achtte het om die reden dan ook begrijpelijk dat Conny de communicatie met werkgever op een gegeven moment via haar gemachtigde heeft laten lopen. Dit is volgens de rechtbank voldoende reden om de loonvordering en de gevorderde rente toe te wijzen.

Rechtbank Groningen, 18 december 2012.  Volledige uitspraak  LJN: BZ0524

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap