Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Kosten loonsanctie verhalen op uw arbodienst?
Kosten loonsanctie verhalen op uw arbodienst?

Re-integratiesucces valt samen met juiste en tijdige advisering door uw arbodienst of bedrijfsarts. Voor het voorkomen van een loonsanctie van UWV geldt hetzelfde. Valt uw schade te verhalen als uw arbodienst tekort schiet in haar advisering en u daardoor een loonsanctie opgelegd krijgt? In mei 2013 deed de rechtbank Midden Nederland een uitspraak in een zaak waarbij sprake was van grove nalatigheid door de arbodienst en die daardoor opdraaide voor de geleden schade.

 

Casus

Harrie Janssen werkte als technisch directeur bij BV X dat zich bezig houdt met reparatie en onderhoud van vrachtwagens. Bij  BV X werkten naast Janssen nog negen monteurs en een administratief medewerkster. Janssen werd op 27 januari 2009 arbeidsongeschikt.

 

UWV verlengde de loondoorbetalingsverplichting tot 24 januari 2012 omdat Janssen na twee jaar niet structureel werkzaam was in werk dat aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden c.q. er geen sprake is  van structurele werkhervatting met een loonwaarde van tenminste 65% van het oorspronkelijke loon.

Belangrijk hierbij was dat het starten van een 2e spoortraject pas op 14 september 2010 gestalte kreeg terwijl na een jaar ziekte bleek dat Janssen ‘slechts’ ander werk verrichtte zonder loonwaarde en er op dat moment desondanks geen 2e spoortraject werd ingezet.

Wijziging van arbodienst

BV X werkte van 1 januari 2007 tot 1 januari 2010 samen met Achmea. Per 1 januari 2010 ging BV X over naar Arboned tegenwoordig 365. 

 

De vordering

BV X  stelde beide arbodiensten aansprakelijk voor de geleden schade. BV X verweet Achmea dat zij eerder had moeten adviseren de re-integratie 2e spoor in te zetten en dat zij het dossier niet tijdig heeft opgestuurd. 365 werd aansprakelijk gehouden door de te late inzet van re-integratie.

 

Oordeel
De rechtbank oordeelde dat Achmea niet verweten kan worden dat de re-integratie te laat werd ingezet. Ook het verwijt dat het dossier te laat werd opgestuurd treft geen doel omdat de BV X hier een eigen verantwoordelijkheid in heeft.

Arbodienst 365 kan volgens de rechtbank wel een passieve houding worden verweten omdat 365 pas vijf maanden na afloop van het 1ste ziektejaar adviseerde om het 2
e spoor in te zetten. De rechter stelde 365 daarom aansprakelijk voor de loonsanctie.
Van 365 als professionele arbodienst mag worden verwacht dat zij op de hoogte is van het toetsingskader van het UWV. Tevens mag volgens de rechtbank worden verwacht dat zij haar re-integratiediensten zo verleend dat het risico op een loonsanctie zo gering mogelijk is. 365 heeft niet aan deze vanzelfsprekende verwachting voldaan door op het opschudmoment geen aanvang te maken met (het voorbereiden van) re-integratie 2e  spoor. 365 is aansprakelijk voor nog nader te bepalen kosten van BV X waaronder de loonkosten.

 

Uitspraak 24 april 2013. Publicatie 17 mei 2013

totale uitspraak lezen LJN CA0043
 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap