Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Drank, werk en ontslag op staande voet
Drank, werk en ontslag op staande voet

Omgaan met drankgebruik op het werk blijft lastig. Wanneer grijp je krachtig in? Hoe onderbouw je dat adequaat om risico’s achteraf te beperken. De werkgever van Cor greep krachtig in! Ontsloeg recidiverende Cor op staande voet en volgde daarbij volgens het Gerechtshof Leeuwarden de juiste weg.  

Casus

Cor werkte als medewerker bij een betonconstructiebedrijf en maakte daar o.a. bekistingen voor funderingen. Cor had een dienstverband voor onbepaalde tijd. Cor kwam op 2.2.2011 in de middag op zijn werk. Zijn collega’s informeerden de directie omdat Cor in kennelijke staat zou zijn. De directeur kwam daarop naar de werkplek en sprak met Cor. Desgevraagd ontkende Cor alcohol te hebben gebruikt en Cor ging akkoord om twee verschillende alcoholtesten te doen. Hierbij waren ook twee uitvoerders aanwezig. Uit het resultaat van de tests (0.8 promille) kwam naar voren dat Cor alcohol had gebruikt voor zijn werk hetgeen aanleiding was voor ontslag op staande voet.  

Dezelfde dag bevestigde het bedrijf het ontslag op staande voet via een brief met daarin:  ‘U bent al meerdere malen aangesproken op drankgebruik tijdens het werk. In de bedrijfsregels, die bij u bekend en in uw bezit zijn, is duidelijk opgenomen dat gebruik van alcohol zowel tijdens als korte tijd voor aanvang van het werk niet is toegestaan. Overtreding hiervan kan aanleiding zijn tot het beëindigen van het dienstverband.  Aangezien wij u meerdere malen hebben gewaarschuwd en de gevolgen bij u bekend zijn hebben wij u ontslag op staande voet gegeven’.

 

Cor in verweer

Op 3.2.2011 meldde Cor zich ziek en vocht ook het ontslag aan. Eerst bij de Rechtbank en toen dat geen succes opleverde bij het Gerechtshof. De Rechtbank achtte via getuigenverklaringen van de twee uitvoerders het drankgebruik van Cor voldoende bewezen en stelde Cor in het ongelijk. Het hof onderschreef ging niet mee met de door Cor in het hoger beroep naar voren gebrachte stelling dat alcoholgebruik alleen sluitend te bewijzen zou zijn door middel van een bloedproef.

Uitspraak

Volgens het hof was voldoende bewijs geleverd omdat niet alleen de resultaten van de (twee) blaastesten maar ook de getuigenverklaringen van collega's en uitvoerders hadden bijgedragen tot de conclusie dat Cor alcohol had genuttigd hetgeen in strijd is met de interne bedrijfsregels. Gezien op de risico’s van drankgebruik, de aard van de werkzaamheden en de eerdere waarschuwingen was ontslag op staande voet gerechtvaardigd.  

ECLI:NL:GHARL:2013:9187

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap