Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Bijklussen tijdens ziekte
Bijklussen tijdens ziekte

John werkte als verkoper voor een keukenleverancier en viel in september 2012 uit met nekklachten. De bedrijfsarts vindt John vervolgens voor 2 tot 3 uur per dag belastbaar. Conform dit advies werkt John 2,5 uur per dag.

Op enig moment ontving werkgever een anonieme tip met als strekking dat John na zijn werk bij het keukenbedrijf ook elders werkzaamheden zou verrichten. Er werd een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld om de juistheid van de tip te onderzoeken. John werd vier dagen geobserveerd en deze observaties werden neergelegd in een rapport aangevuld met foto’s ter illustratie van de beschreven waarnemingen. Op twee dagen bleek John naar een pand in Amsterdam gereden te zijn dat schoongehouden wordt door het bedrijf van zijn schoonvader. John werd op staande voet ontslagen.

John heeft zich beroepen op de vernietigbaarheid van het ontslag en aanspraak gemaakt op doorbetaling van het loon en wil – na herstel – weer aan het werk.

 

Werkgever heeft het ontslag op staande voet gehandhaafd en vindt dat er sprake is van een dringende reden. Na ziekmelding heeft controle door de bedrijfsarts plaatsgevonden. In dat kader werd onder meer de werkplek aangepast en ook afgesproken dat John op arbeidstherapeutische basis werkzaamheden verricht. Werkgever mag er op vertrouwen dat John zich naar vermogen inzet en pas naar huis gaat “wanneer het niet meer gaat”.

 

Overwegingen van de rechtbank

De rechter is van mening dat John zich aan de aanwijzingen van de bedrijfsarts heeft gehouden en vindt dat er geen sprake is van grove veronachtzaming van plichten. Ook werkgever heeft zich aan de bevindingen van de bedrijfsarts gecommitteerd. Er werd geen second opinion en ook geen herbeoordeling aangevraagd, ook niet na binnenkomst van de anonieme tip.
De werknemer mocht zich richten naar de aanwijzingen van de bedrijfsarts. 2 tot 3 uur per dag belastbaar voor eigen werk betekent niet dat werknemer verder thuis moet blijven.
Een medische herbeoordeling was logisch geweest. Nu meet werkgever zich een zelfstandig oordeel aan over de belastbaarheid van John waarvoor niet  werkgever maar de bedrijfsarts of het UWV de meest aangewezen  partijen zijn. Wel had John open kaart moeten spelen met werkgever, maar niet spreken is geen bedrog aldus de rechtbank.

 

Oordeel van de rechtbank

De kantonrechter spreekt uit dat ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd is en wijst de vorderingen van John w.o. de hervatting loondoorbetaling en weder te werkstelling toe.

Rechtbank Zeeland-West Brabant, 24 april 2013,
LJN: BZ9126

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap