Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Eerst het zuur en dan het zoet
Eerst het zuur en dan het zoet

Een collega is na twee jaar voor een deel in de WGA terechtgekomen maar gelukkig wel weer gedeeltelijk werkzaam binnen uw organisatie. Voor zowel werknemer en werkgever is het van belang dat de werknemer aan de slag blijft. Dus voorkom dat hij terugvalt en                       zorg daarnaast dat de arbeidsurenomvang optimaal is en blijft. Bij uw bedrijf of elders.

Voorkomen van terugval

Een deel van de werknemers die in het 2e ziektejaar nog succesvol  re-integreerden, valt later opnieuw langdurig uit, dat meldt UWV in haar Kennisverslag 2013.3.  Ook wij zien in onze praktijk geregeld situaties van verdere terugval.

 

Dat is ook niet onlogisch omdat de klachten vaak bestaan maar de belasting wel minder is geworden door minder uren werken of door het verrichten van beter passend werk. Na verloop van tijd spelen oude klachten weer op en is er weer sprake van verzuim. Soms blijft de werknemer wel werken maar loopt functioneren terug of de werknemer voert de afgesproken taken niet meer volledig uit omdat de belasting voor hem dan toch weer te hoog wordt. Daarnaast kunnen uitingen van onvrede of het ontstaan van conflicten, signalen zijn voor een terugval. Het is goed om daarop te anticiperen.             

 

Ziekengeld van UWV als oplossing?

Bij gedeeltelijk werken naast een WGA-uitkering bestaat bij uitval in principe recht op vangnet ZW van UWV. Wij noemen hier bewust de term in principe omdat UWV steeds meer de neiging lijkt te hebben om ziekengeld te weigeren omdat er sprake zou zijn van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Hierdoor zou geen recht op ZW meer bestaan, aldus UWV.

Partijen maken in de praktijk nieuwe afspraken omdat er na WGA instroom minder wordt gewerkt als voorheen. Er ander werk wordt verricht of er sprake is van een ander, vaak lager loon. Door dit formeel te regelen is de werkgever, aldus UWV, opnieuw verplicht om twee jaar lang loon door te betalen bij ziekte en zodoende ontstaat er géén recht op vangnet ZW uitkering.

Ook de onzekerheid rond eventuele ZW rechten bij nieuwe uitval kan een extra stimulans om met collega’s die weer deels aan het werk zijn, periodiek in gesprek te blijven en af te spreken welke acties noodzakelijk zijn om het huidig functioneren zo lang en zo goed mogelijk te laten voorduren.

Daarbij gaat het echter niet alleen om acties vanuit werkgever maar ook om acties vanuit de werknemer. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij werknemers bijvoorbeeld om veranderingen te signaleren en aan te kaarten maar ook om zo fit mogelijk te blijven en daardoor zoveel mogelijk aan het werk te kunnen blijven. Niet wachten tot het fout gaat maar tijdig anticiperen op hetgeen wellicht fout zou kunnen gaan. Dit is de theorie maar in de praktijk gaat het helaas toch vaak anders. Soms zien werknemers hun eigen belang niet.

Zoveel mogelijk werken biedt alleen maar voordelen

Een belangrijk uitgangspunt van de WIA is, hoe meer uren een arbeidsongeschikte werknemer werkt, des te hoger het totale inkomen wordt. Onvoldoende werken wordt financieel hard afgestraft. Dat klinkt onvriendelijk maar dat zit ingebakken in de werking van de WGA. Waar dat werk wordt verricht, bij de eigen of bij een ander werkgever, maakt geen verschil.

 

Een werknemer die nog deels werkt bij eigen werkgever maar daar niet meer uren kan werken omdat er daar geen extra uren voor handen zijn, doet er goed aan om - samen met werkgever - ook elders actief te zoeken naar extra uren.

Actief zoeken naar lichter werk is ook van belang voor de werknemer die bijv. 15 uur zwaar werk verricht bij de eigen werkgever, meer is door de zwaarte van het werk niet mogelijk, maar elders zou de werknemer in lichter werk bijv. 25 uur kunnen werken.

 

Te weinig uren

Een werknemer werkt nog 20 uur bij de eigen werkgever in passend werk. Meer uren zijn niet voorhanden en die worden ook niet verwacht. Werknemer zou volgens UWV echter 30 uur kunnen werken. Zo’n werknemer moet blijven streven naar re-integratie tot 30 uur.

 

Als de 20/30 situatie aan het eind van de loongerelateerde uitkeringsperiode nog steeds bestaat, wordt de nieuwe WGA loonaanvullinguitkering van werknemer gekort met het bedrag van de restverdiencapaciteit en niet meer met de gerealiseerde , lees lagere, verdiensten. Een forse terugval in inkomen voor de werknemer is op dat moment zeker. 

 

Het is voor werknemers die bij de eigen werkgever - in te beperkte zin - aangepast werk verrichten vaak zuur om bestaand werk los te laten om elders meer te gaan werken. De vraag is echter of blijven zitten waar je zit, wel de juiste oplossing is! Voor het inkomen kan de keuze om alsnog te vertrekken naar elders een positieve stimulans betekenen.  Om met oud premier Balkenende in crisistijd te spreken ‘eerst het zuur en daarna het zoet’.

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap