Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Werken als zelfstandige en duurzaam arbeidsongeschikt
Werken als zelfstandige en duurzaam arbeidsongeschikt

Thomas, ex-projectmedewerker ontvangt sinds 2007 een WGA uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 100%. Er is geen passend werk te duiden. De vraag of de WGA-uitkering eigenlijk geen IVA-uitkering moet zijn komt aan de orde. UWV meent dat van duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid geen sprake kan zijn omdat Thomas koerierswerkzaamheden als zelfstandige verricht! Werk dat door UWV overigens niet als passend wordt beschouwd. Wat vindt de rechtbank?

Casus

Thomas is op 1.1.2004 in dienst bij BV X in de functie van projectmedewerker waar hij op 1.12.2005 wegens psychische klachten uitviel.  

UWV merkte Thomas per 29.11.2007 als 80-100% arbeidsongeschikt aan en kende een WGA-uitkering toe. De inkomsten die Thomas als zelfstandig koerier naast zijn WGA uitkering verwierf werden door UWV op de WGA uitkering in mindering gebracht.

 

Op 15.4.2010 verzocht BV X UWV om een herbeoordeling van de mate van de arbeidsongeschiktheid. Thomas werd op het spreekuur gezien door een verzekeringsarts. Deze arts concludeerde dat de beperkingen die bij de beoordeling in september 2007 aan de orde waren, nog steeds aanwezig zijn.

Het ging om beperkingen ten aanzien van persoonlijk en sociaal functioneren. Een urenbeperking is ook nog steeds aan de orde. De beperkingen werden vastgelegd in een functionele mogelijkhedenlijst  Gezien de aard en de duur van de problematiek verwacht de verzekeringsarts niet dat de belastbaarheid van de Thomas in essentie nog zal toenemen.

 

De arbeidsdeskundige kon vervolgens geen functies duiden en stelde daarom vast dat Thomas onveranderd 100% arbeidsongeschikt was en daarom nog steeds voor een WGA uitkering in aanmerking komt. Van een IVA-uitkering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten kon geen sprake zijn omdat Thomas al jaren bewijst  dat hij door zijn werkzaamheden als zelfstandig koerier inkomen kan verwerven.

 

BV X ging in bezwaar maar UWV verklaarde dit ongegrond. BV X ging in beroep en ook toen handhaafde UWV het besluit waarbij werd aangegeven dat er weliswaar geen gangbare functies konden worden geduid vanwege de beperkingen maar Thomas sinds 2007 als zelfstandig koerier in zijn eigen hulp-en koeriersbedrijf meer dan 20% van het maatmaninkomen verdient. Om die reden is Thomas niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en heeft hij geen recht op een IVA-uitkering.  In een aanvullende reactie stelde UWV dat het niet relevant zou zijn of er sprake is van passende arbeid.

 

De overwegingen van de rechtbank

De rechtbank oordeelde anders dan UWV en stelde dat het bij de beantwoording van de vraag of Thomas in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen wel degelijk van belang is of de verrichte arbeid als passende arbeid kan worden aangemerkt. Nu UWV al heeft vastgesteld dat de feitelijk verrichte arbeid geen passende arbeid is en er ook geen functies konden worden geduid en Thomas ook 80-100% arbeidsongeschikt is bevonden, berust het bestreden besluit op een onjuiste en ondeugdelijke grondslag. De rechtbank verklaart het beroep van BV X gegrond en vernietigt het besluit.

UWV zal een nieuwe beslissing op bezwaar moeten nemen  waarbij volgens de rechtbank een bezwaarverzekeringsarts zal moeten beoordelen of de arbeidsbeperkingen van Thomas daadwerkelijk duurzaam zijn.

 

Bron: Uitspraak rechtbank Arnhem AWB 10/4524

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap