Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Te vroeg opzeggen bij langdurige ziekte valt sterk af te raden
Te vroeg opzeggen bij langdurige ziekte valt sterk af te raden

Twee jaar begeleiding tijdens  ziekte is een lange periode en soms zie je dat werkgevers na zo’n periode en WIA instroom van de zieke werknemer  behoefte hebben aan duidelijkheid. Die duidelijkheid is dan het realiseren van ontslag en liefst zo snel als mogelijk. Dat kan behoorlijk pijn doen zoals blijkt uit de onderstaande casus.

 

Corné was docent in vast dienstverband toen hij in 2011 een verkeersongeval kreeg met als gevolg forse whiplashklachten. Er werd begonnen met re-integratie in eigen werk en later ook in ander werk maar dat lukte uiteindelijk niet. De re-integratieactiviteiten worden gestaakt door toename van de klachten.

UWV beoordeelt na 2 jaar de re-integratie-inspanningen als voldoende en kent per 9.10.2013 een WGA uitkering toe. Er bestaat nog een forse restverdiencapaciteit

De school zegt de arbeidsovereenkomst met Corné schriftelijk op per brief van 8.10.2013. Corné gaat hiertegen in beroep bij de Commissie van Beroep Voorgezet Onderwijs.


Het betoog van Corné  
Corné stelt tijdens het beroep dat het ontslag niet goed is onderbouwd omdat er niet is vastgesteld dat er sprake is van blijvende arbeidsongeschiktheid of blijvende beperkingen. De UWV arts geeft zelfs aan dat de arbeidsbeperkingen nog zullen verminderen. Corné stelt ook dat de school niet alle door hem aangedragen re-integratiemogelijkheden heeft benut en twijfelt of er echt geen mogelijkheden zijn. Er is geen zorgvuldig onderzoek gedaan naar de herplaatsingsmogelijkheden.

 

Betoog van de school                                                                                                                                   

Werkgever stelt alle herplaatsingsmogelijkheden te hebben bekeken zowel binnen de school als op het bestuursbureau. 
Volgens de school werd  aan alle voorwaarden voldaan om tot ontslag over te gaan.

·         de arbeidsongeschiktheid heeft twee jaar geduurd;

·         Corné is ongeschikt voor zijn werk als docent;

·         binnen 6 maanden is geen herstel te verwachten;

·        er zijn, ook volgens UWV, voldoende re-integratie-inspanningen verricht.


Uitspraak College van Beroep
Corné is volgens het college arbeidsongeschikt sinds 12.10.2011. De school heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd per brief van 8.10.2013. Op dat moment was Corné nog geen twee jaar arbeidsongeschikt zoals de onderwijsregeling voorschrijft. De arbeidsovereenkomst werd zodoende voortijdig opgezegd.

 

Dat op dat moment door het UWV al wel een uitkering was toegekend doet hieraan niet af. Het moment van opzegging, 8 oktober 2013, dient op grond van artikel 20 Zavo op zijn vroegst plaats te hebben na de periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid, omdat rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden zoals die na twee jaar gelden. De overig ingebrachte argumenyten kunnen onbesproken blijven.

Het beroep van Corné wordt door de Commissie van beroep gegrond verklaard.   


Uitspraak 28-04-2014 nr:  106059

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap