Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow De baas als dokter
De baas als dokter

Mogen werkgevers van een werknemer verlangen eerst op kantoor te komen, om te bespreken of de bedrijfsarts moet worden ingeschakeld? Is de weigering van een werknemer om op kantoor te komen, reden voor ontslag op staande voet?  De rechtbank Amsterdam deed op 4 februari 2014 een uitspraak in kort geding

Conny, kraamverzorgster bleef kwakkelen na een operatie en meldde zich na eerdere werkhervatting een aantal malen opnieuw ziek. Conny vroeg werkgever om een bedrijfsarts in te schakelen  maar werkgever negeerde dit verzoek en verlangde van Conny dat zij eerst naar het kantoor zou komen om haar situatie te bespreken.

Conny achtte zich echter daartoe niet in staat en meldde dit bij werkgever waarbij zij liet weten dat dit mede gebeurde op advies van de specialist en huisarts. Bij het bedrijf is het policy dat de bedrijfsarts minimaal wordt ingezet. Werkgever gaf aan dat als Conny naar een specialist kon zij ook op kantoor langs kon komen. Werkgever wilde zelf boordelen wat er moet gebeuren en welke vragen de bedrijfsarts zou moeten beantwoorden. Omdat Conny bleef weigeren, werd zij uiteindelijk op staande voet ontslagen.

Deskundigen oordeel

Conny betrok UWV in deze zaak en vroeg een deskundigenoordeel aan. UWV verklaarde dat Conny niet in staat was haar eigen werk te doen. Ook rapporteerde UWV dat de door werkgever uitgevoer-de re-integratie niet voldoende was met als motivatie: “Om te starten met re-integratie is van belang dat de belastbaarheid goed in kaart wordt gebracht. De bedrijfsarts is hiervoor de aangewezen professional. Het is niet aan werkgever om zich een medisch oordeel aan te matigen of Conny al dan niet in staat zou zijn om te kunnen starten met haar re-integratie.”

 

Het verzoek

Conny vorderde in kort geding doorbetaling van haar salaris.

 

De uitspraak

De rechtbank sprak uit dat inschakeling van een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts verplicht is op grond van art. 13 en 14 Arbowet. De arbodienst of de bedrijfsarts beoordeelt of een werknemer arbeidsongeschikt is en adviseert over de re-integratie.

De werknemer is niet  verplicht om medische informatie met werkgever te delen, doch slechts die informatie die nodig is om een plan van aanpak op te kunnen stellen.

 

De werkgever heeft zich in deze zaak ten onrechte op een andersluidend standpunt gesteld. Daarom is de rechtbank van oordeel dat het ontslag op staande voet in de bodemprocedure geen stand zal houden en werkgever wordt veroordeeld het salaris door te betalen.

 

Auteur: Ad van Lieshout RB Amsterdam, 4 februari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:564
 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap