Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Sociale zekerheid arrow Pyrrhus overwinning voor Corne
Pyrrhus overwinning voor Corne

In de nieuwsbrief van september publiceerden wij over de procedure die docent Corné had aangespannen tegen zijn werkgever. De school had Corné binnen de termijn van twee jaar ziekte opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De Commissie van Beroep Voorgezet Onderwijs verklaarde zowel de opzegging en het ontslag nietig wegens te vroege opzegging.

Wij kregen de vraag van lezers over de gevolgen van uitspraak van de Commissie van Beroep voor werkgever en Corné? Hieronder zetten wij een aantal punten voor u op een rij.

 

In het kort: Corné was volgens UWV arbeidsongeschikt als leerkracht maar nog wel geschikt voor passend werk voor vier uur per dag. Werk zonder veel prikkels, in een redelijke rustige omgeving zonder veel lawaai en hectiek. De mate van arbeidsongeschiktheid van Corné kwam uit op 41%.

 

Procedure werd gewonnen door Corné. Maar wat is de winst?

Door de uitspraak van de Commissie bestaat het dienstverband nog steeds. Werkgever, in dit geval eigenrisicodrager WGA, is verplicht re-integratie in zowel het 1e als 2e spoor  door re zetten.                        

Als de school niet te vroeg had opgezegd en het ontslag was akkoord dan was door ontslag de re-integratieverplichting voor het 1e spoor komen te vervallen doch dan was werkgever nog steeds verantwoordelijk voor re-integratie 2e spoor. De verantwoordelijkheid voor het 2e spoor geldt omdat werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is en dus verantwoordelijk voor de re-integratie.

 

Of de uitspraak van het College om ook actief in het 1e spoor te blijven zoeken veel zal opleveren is twijfelachtig  omdat de school deze mogelijkheden al eerder zonder resultaat onderzocht en ook UWV tot de conclusie was gekomen dat er voldoende aan re-integratie was gedaan.

 

Loondoorbetaling gewijzigd?

De uitspraak van het College had betrekking op de rechtsgeldigheid van het ontslag. UWV heeft Corné vanaf 9.10.2013 een loongerelateerde WGA-uitkering toegekend en daarmee is voor werkgever de verplichting om loon door te betalen tijdens twee jaar ziekte komen te vervallen.        Na twee jaar ziekte zijn werkgevers alleen nog verplicht om loon door te betalen over uren die nog worden gewerkt in het kader van re-integratie.  Corné is echter niet werkzaam. De uitspraak van het College heeft dus geen consequenties voor de loondoorbetaling.

 

De winst van Corné tijdens deze procedure is feitelijk een overwinning die veel inspanning kost maar weinig oplevert. De overwinning van Corné heeft dezelfde uitwerking als een nederlaag. Het lijkt een overwinning maar meer dan een schijnzege is het niet, een Pyrrhus overwinning!

Opnieuw opzeggen van de arbeidsovereenkomst

Als werkgever Corné opnieuw, nu dus tijdig, de arbeidsovereenkomst op zou zeggen dan geldt de grond voor de uitspraak van het College niet meer dat binnen de termijn van twee jaar ziekte werd opgezegd. Er lijkt dan aan alle voorwaarden te zijn voldaan om tot ontslag te kunnen overgaan:

a)      de arbeidsongeschiktheid van Corné heeft twee jaar geduurd;

b)      Corné is ongeschikt voor het werken in zijn eigen functie;

c)       volgens UWV heeft werkgever voldoende aan re-integratie gedaan;

d)      binnen zes maanden na de twee jaar valt volgens de bedrijfsarts geen herstel te verwachten;

 

Het is aannemelijk dat dat bij een 2e poging tot opzegging door werkgever het ontslag rechtsgeldig zal zijn en in stand zal blijven bij een eventueel nieuw beroep door Corné.
 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap