Home arrow Wet en regelgeving arrow Jurisprudentie arrow Arbeidsrecht arrow Oproepkracht, ziekte en loondoorbetaling. Vaak problemen!
Oproepkracht, ziekte en loondoorbetaling. Vaak problemen!

Cora  trad per 1.10.2012 op basis van een oproepcontract voor zes maanden in dienst bij een Customer Contact Center. Cora viel daar op 13.12.2012 uit wegens ziekte en ontving daarna geen salaris meer. De opstelling van de werkgever vond Cora niet acceptabel en vorderde achterstallig salaris en voerde daartoe aan dat zij vanaf 1.10.2012 in een regelmatig patroon werkzaam was. Volgens Cora was de afspraak dat zij 12 uur per week zou werken in de avonden op dinsdag, woensdag en vrijdag. Van een oproep om te komen werken was geen sprake. Als er geen sprake zou geweest zijn van arbeids- ongeschiktheid dan had Cora 12 uur per week kunnen blijven werken. Van 12.12.2012 tot datum einde contract claimt Cora loondoorbetaling.  

Visie van Werkgever
Werkgever ontkent het vaste werkpatroon. Het werkrooster zou tussen de manager en Cora wekelijks zijn afgestemd. Er is geen sprake van een vast rooster en tevens  geen verplichting om loon door betalen na 12.12.2012.

De rechter aan het woord
De kantonrechter stelde vast dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatie-plicht. Dat betekent dat in geval van ziekte aanspraak bestaat op loondoorbetaling als Cora, indien de ziekte niet was opgetreden, arbeid zou hebben verricht. De duur van de aanspraak is dan beperkt tot de duur van de oproep.
Op basis van de feiten stelde de kantonrechter vast dat Cora tot 12.12.2012 in een min of meer vast patroon werkzaam is geweest. Ook vindt de kantonrechter dat Cora niet iedere week uitdrukkelijk werd opgeroepen voor werken, maar dat wekelijks het werkrooster met Cora werd afge-stemd. Cora werd na 12.12.2012 niet meer opgeroepen.

Het is niet gebleken dat werkgever het werk dat Cora tot haar ziekmelding per verrichtte, niet meer kon aanbieden omdat het werk niet meer beschikbaar was. De rechter vindt het voldoende aannemelijk dat Cora, indien zij niet ziek was geworden, vanaf 13.12.2012 nog voor werkgever zou hebben gewerkt in een - min of meer - vast patroon.  Er is daarom geen reden om te betwijfelen dat dit ook tot 1.4.2013, datum einde contract, het geval zou zijn geweest indien Cora niet ziek was geworden.

Cora heeft volgens de kantonrechter recht op doorbetaling van loon na 13.12.2012.. De vordering van Cora werd toegewezen en werkgever werd veroordeeld om het restant an het loon en de kosten voor het proces over te maken.

ECLI:NL:RBOBR:2014:5678 Rechtbank Oost-Brabant 9 oktober 2014

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap