Home arrow Wet en regelgeving arrow WIA arrow Veel minder loonsancties UWV in 2013
Veel minder loonsancties UWV in 2013

Praten met werkgevers over UWV loonsancties betekent praten over frustraties. De ervaringen zijn doorgaans negatief omdat het opleggen van een sanctie vaak als onredelijk wordt ervaren. Dat gevoel van onredelijkheid is op zich vreemd omdat juist bij de beoordeling van re-integratieverslagen (RIV) door UWV de redelijkheid het uitgangspunt zou moeten zijn. Arbeidsdeskundigen van UWV moeten zich altijd afvragen: is het echt onredelijk wat de werkgever heeft gedaan of hadden we redelijkerwijs meer mogen verwachten. Hadden wij (UWV) het zelf anders gedaan!  Hoe vaak wordt zo’n dure loonsanctie nu opgelegd? Dat blijkt in 2013 veel minder te zijn geworden.

Fabels

Over loonsancties doen de meest wilde verhalen de ronde. Op internet valt te lezen dat UWV in 33% tot zelfs 40% van de WIA aanvragen een loonsanctie zou oplegggen! Ook wordt gesproken over steeds stijgende targets wat betreft het aantal op te leggen loonsancties. UWV kantoren zouden met elkaar moeten wedijveren. Hoe meer sancties des te beter. Kijkend naar de onderstaande cijfers blijkt dat echter een fabel te zijn.

 

Loonsancties in 2013

Volgens recente cijfers van UWV werd in 2013 in 10.60% van de gevallen een loonsanctie opgelegd. Het totaal aan opgelegde loonsancties bedroeg in 2013 4.973. Het aantal sancties 2013 is fors gedaald ten opzichte van 2012. 

In 2013 ging het in 46% (2.299) om administratieve sancties en in 54% (2.674) om een inhoudelijke sanctie.

Deze percentages zijn de laatste jaren redelijk stabiel gebleven.  

De meeste sancties kwamen terecht in de sector Zorg & Welzijn (23%) en bij de Overheid (11.6%).

Kijk je naar naar de reden voor de sancties dan blijkt dat in 85% van de sancties er niets, of onvoldoende of te laat iets aan reïntegratie werd gedaan. Of er werden kansen in het 1e spoor gemist of het 2e spoor niet of onvoldoende ingezet. Zie verder de onderstaande tabellen.

Jaar

  2012

  2013

Totaal beoordeelde RIV’en

47.453

46.916

Opgelegde sancties

  5.993  (12.6%)

  4.973  (10.6%)

administratieve sancties

  2.863  (47.8%)

  2.299  (46.2%)

inhoudelijke sancties

  3.130 (52.2%)

  2.674  (53.8%)

 

 

 

 

 

Reden opgelegde loonsancties

%

1

Niets of onvoldoende of te laat iets gedaan aan re-integratie, periode onterecht GBM, hervat voor minder uren 

31%

2

Kansen gemist in 1e spoor

29%

3

Niet of onvoldoende ingezet op 2e spoor

25%

4

Onterecht geen uurzaam benutbare mogelijkheden

  9%

5

NVAB richtlijnen niet toegepast

  2%

6

Arbeidsconflict

  2%

7

Te laat of niet meewerken van werknemer

  2%

 
HomeVoorwaardenDisclaimerPrivacySitemap